Wapenen tegen slangengif

by | jun 8, 2018 | Evenement, Onderwijs

Christenen hebben de focus op het kruis. Dat kruis is geworteld in Genesis, en juist die wortel ligt heel erg onder vuur.” Weet-redacteur Gert-Jan van Heugten lichtte gisterenavond bij Driestar Educatief in Gouda toe waarom hij een nieuw boek heeft geschreven. Een boek over de ouderdom van de aarde: hét grote geschilpunt tussen evolutionisten en creationisten.

Christenen denken verschillend over de ouderdom van de aarde. De een houdt het bij zes- tot tienduizend jaar, wat je uit de Bijbel kunt afleiden, de ander denkt aan vierenhalf miljard, wat evolutionisten beweren. Hoe groot die groepen zijn? Gert-Jan van Heugten (32) was daar benieuwd naar. Toen hij vorig weekend de stand van Weet Magazine bemande op de Opwekking-pinksterconferentie, hield hij een enquête onder 190 bezoekers. Hoewel dat aantal te klein is om er betrouwbare conclusies aan te verbinden, geven ze toch een indicatie. „Je zou voorzichtig kunnen stellen dat meer dan de helft van de christenen op Opwekking niet uitgaat van een Bijbelse ouderdom van de aarde, of het niet weet. Zo’n veertig procent gaat uit van een jonge aarde.”

Er is verwarring. Vooral onder jongeren leeft de vraag: wat is nu waarheid? Met die vraag heeft Van Heugten – zelf ooit evolutionist en op latere leeftijd christen geworden – ook gestreden. Tijdens zijn studie scheikundige technologie in Eindhoven verdiepte hij zich in evolutionistische en creationistische literatuur. „Gaandeweg kwam ik er steeds meer achter dat de Bijbel betrouwbaar is.” Intussen heeft hij een eigen bedrijf opgericht (WaaromSchepping), werkt hij als redacteur bij Weet Magazine en houdt hij spreekbeurten waarin hij een lans breekt voor een Bijbelse schepping.

Waarom het belangrijk is dat miljoenen jaren van evolutie door christenen worden verworpen? „Atheïst Frank Zindler verwoordde het krachtig toen hij zei: ‘Het meest vernietigende dat biologie het christendom heeft aangedaan was de ontdekking van biologische evolutie. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben, is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een Redder. En dat maakt Jezus, historisch of niet, werkeloos. Ik denk dat evolutie absoluut de doodsteek is voor het christendom’.” Van Heugten: „Daar ben ik het van harte mee eens!”

In zijn boekpresentatie legde Van Heugten een verband tussen het optreden van de duivel in het paradijs en nu. „In Genesis 3:1-5 doet de slang drie dingen: hij trekt Gods Woord in twijfel, ontkent dat God gelijk heeft en houdt een valse belofte voor. Dat zie je vandaag de dag ook gebeuren. ‘Is het echt zo dat de aarde zesduizend jaar oud is? Dat er een zondvloed is geweest? Dat Jezus is opgestaan? Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Je kunt als God zijn door zelf je eigen waarheid te kiezen’.”

Om christenen – en vooral jongeren – tegen dit slangengif te wapenen, schreef Van Heugten zijn boek. Volgens Gerhard Rijksen van uitgeverij Gideon is het de bedoeling dat dit „het eerste deel van een serie dunnere boekjes is waarin thema’s rond schepping en evolutie op een eenvoudige manier worden besproken. De reeks is bedoeld voor een breed publiek, om christenen weerbaar te maken voor alles wat er op hen afkomt. Uitermate geschikt om te gebruiken op scholen.”

Het boek van Gert-Jan van Heugten wordt in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

M
"

Artikelen

Artikelen