Was er tijd voor de zondeval?

by | jan 6, 2021 | 03. Theologie, Onderwijs

Vraag

Was er voor de zondeval al sprake van tijd? Of is de tijd juist gekomen als een gevolg van de zonde? Kan het niet zo zijn dat alles in tijdloosheid is geschapen, zodat ook elke berekening over ouderdom van de aarde voor de zondeval zinloos is?

Antwoord

De wereld verandert voortdurend: de aarde draait om haar as en om de zon, rivieren stromen, planten groeien, vruchten rijpen. Zelfs iets levenloos, zoals een steen, is op (sub)atomair niveau een werveling van activiteit: trillende atomen, draaiende elektronen, enzovoort. Al die veranderingen zijn opeenvolgingen van gebeurtenissen: tijd. Je kunt geen veranderingen hebben, zonder dat er tijd verstrijkt. Anders gezegd: de geschapen wereld
is niet los te zien van tijd. Toen God de wereld schiep, schiep Hij ook de tijd (‘in den beginne’ is een tijdsaanduiding). Hij schiep geen onveranderlijke wereld. Hij schiep ook dagen en nachten. En hij schiep Adam en Eva, die door de Hof van Eden konden wandelen en vruchten konden plukken. Er was al verandering, en dus tijd voor de zondeval. De miljoenen jaren waar dateringsmethodes op uitkomen, kunnen dan ook niet weggemoffeld worden in een ‘tijdloze situatie’ voor de zondeval. Die methodes meten immers veranderingen (zoals radioactief verval), en daarmee tijd. De wetenschappelijke discussie over de betrouwbaarheid van deze methodes blijft dus zinvol.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Jorritsma, R.N., 2018, Was er tijd voor de zondeval?, Weet 54: 48.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!