Was Jezus een creationist?

by | jun 23, 2021 | Theologie

Veel christenen zijn niet bereid om de eerste elf hoofdstukken van Genesis als een historisch verslag te zien. Je moet het volgens hen lezen als een religieuze mythe. Als die visie waar is, rijst er een belangrijke vraag: wat geloofde Jezus Zelf? Was Jezus een creationist? 

Wijnstok

In het Nieuwe Testament zie je dat Jezus het eerste deel van Genesis letterlijk nam. Zo zei Hij over Adam en Eva dat God hen vanaf ‘het begin van de schepping’ mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt (Mar. 10:6; Mat. 19:4-5). En verwijzend naar de oudtestamentische profeten, die hun leven vanwege hun geloof verloren, vertelt Jezus dat hun bloed ‘vanaf de grondlegging van de wereld’ vergoten is (Luk. 11:50). Christus sprak ook over de ‘dagen van Noach’ als een realiteit (Mat. 24:37, Luk. 17:26). Hij zag de wereldwijde zondvloed als een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden. Ik heb in tientallen landen lezingen gegeven over de schepping, voor duizenden mensen. Toch heb ik nooit iemand horen beweren dat Jezus in evolutie of miljoenen jaren geloofde. Hoe gaan christenen die zelf wél in evolutie geloven om met deze tegenstelling? Er zijn theologen en kerkleiders die beargumenteren dat Christus’ kennis over de schepping beperkt was; dus dat Zijn onderwijs over de betekenis van Genesis feitelijk onjuist is! Maar als Christus ernaast zat wat Zijn begrip van Genesis 1-11 betreft, wat had Hij dan nog meer mis? Jezus sprak veel over de vergeving van zonden, de hemel en eeuwig leven. Kun je met zekerheid zeggen dat Zijn onderwijs over die geestelijke zaken betrouwbaar is, en Zijn beweringen over aardse zaken onjuist zijn (zie Joh. 3:12)?

Toen Jezus een menselijke natuur aannam, beredeneren sommigen, werd Hij een ‘kind van de tijd’; Zijn kennis en onderwijs was hetzelfde als van elke Jood uit de eerste eeuw. De motivatie hiervoor is duidelijk: Jezus’ onderwijs over de schepping kun je negeren en het seculiere wereldbeeld aannemen – de oerknal, gevolgd door kosmische, geologische, chemische en biologische evolutie. Zoals iemand eens grapte: „Waterstof is een licht, geurloos gas, dat, als je maar lang genoeg wacht, in mensen verandert.” Het enige wat je moet doen is beargumenteren dat God er een bepaalde rol in speelt!

Voor christenen komt het aan op het antwoord dat je op de vraag ‘Wie is Jezus?’ geeft. De Bijbel is duidelijk: Hij was volledig God en mens, het
eeuwige Woord, de Schepper van het hele universum (Joh. 1:1-3, Kol. 1:16-17). Hij is het Licht van de wereld (Joh. 8:12); de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6); Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig (Heb. 13:8). Jezus leerde dat Zijn onderricht niet van Hem was, maar van God, die Hem had gezonden (Joh. 7:16). Als je Zijn woorden in twijfel trekt, zet je dus ook vraagtekens bij de woorden van God Zelf!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Bell, P., 2018, Was Jezus een creationist?, Weet 51: 23.

Tags: Jezus creationist. 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!