Was Methusalem een slecht mens die omkwam tijdens de zondvloed?

by | mrt 31, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

Onlangs verscheen op de Facebook-pagina van Logos Instituut een reactie op het artikel Zaten Adam en Eva in de ark?1 Hoewel de reactie niet direct met de inhoud van het genoemde artikel te maken heeft, is het een vaker gehoord punt dat wordt gemaakt als het gaat om de zondvloed: “Het ‘enige’ probleem is dat Methusalem in het jaar van de zondvloed overleed, en dus een slecht mens was.”

Wat is hier nu het vermeende probleem? Methusalem (Metuselach) stierf toen hij 969 jaar oud was, zo lezen we in Genesis 5:27. Rekenend met de chronogenealogieën van Genesis 5 en 11 en uitgaande van de Masoretische tekst van het Oude Testament,2 zou dat betekenen dat Methusalem doodging in jaar waarin de zondvloed begon. De scepticus maakt hieruit kennelijk op dat hij omkwam door de zondvloed. En dat hij dus een slecht mens was. Het probleem met deze gevolgtrekkingen is dat er sprake is van de drogreden non sequitur.3 Het feit dat Methusalem stierf in het jaar van de zondvloed, betekent niet dat hij ook stierf als gevolg van de zondvloed. En áls dit al het geval zou zijn geweest, betekent het niet dat hij derhalve een ‘slecht mens’ was.

Genesis 6 en 7 wekken wellicht de indruk dat Noach de enige ‘rechtschapen’ mens was op aarde toen de zondvloed kwam. Dit staat echter nergens. God had Noach ‘rechtvaardig bevonden’,4 maar dat er nog andere ‘rechtvaardigen’ waren op dat moment kan niet worden uitgesloten. Niettemin zou dat hier niet ter zake doen. God bracht de zondvloed over de wereld vanwege de verdorven staat waarin die was geraakt. Was Methusalem omgekomen door de zondvloed, dan zou dit kunnen betekenen dat hij hieraan schuld had en dus een ‘slecht mens’ was. Dit valt echter uit te sluiten noch te bevestigen.

Er zijn redenen om aan te nemen dat Methusalem, net als Noach, een ‘rechtschapen’ mens was: zijn vader Henoch ‘wandelde met God’ en zijn zoon Lamech erkende God eveneens. Bovendien bevond hij zich in de familielijn die volgens Genesis 4:26 ‘de naam des HEREN begon aan te roepen’.5 Het is echter niet gezegd dat Methusalem als ‘rechtschapen’ mens niet omgekomen kan zijn in de zondvloed. Het betekent ook niet dat dit wél gebeurd is; hij kan heel goed zijn omgekomen vóór de zondvloed begon. Het laatste valt zelfs te beargumenteren op basis van de betekenis van de naam ‘Methusalem’. Volgens sommige geleerden kan deze betekenen: “als hij sterft, zal het gezonden worden”,6 wat op een profetische naamgeving kan duiden die mogelijkerwijs impliceert dat de zondvloed pas aanving toen Methusalem stierf.

Hoe dan ook, Noach kreeg als enige de opdracht de ark te bouwen en daar met zijn gezin in te gaan. Volgens 2 Petrus 2:5 was Noach ‘de prediker der gerechtigheid’ en daarmee had hij een bijzondere rol. Dit betekent niet dat er geen andere ‘rechtschapenen’ kunnen zijn geweest toen de zondvloed begon. Het betekent ook niet dat die er wél waren.

Hier wordt door de scepticus dus de ene non sequitur afgeleid van de andere.

Literatuur

  • De Bijbel, Genesis, 2 Petrus.
  • Sarfati, J., 2003, Biblical chronogenealogies, Technical Journal 17 (3): 14-18.

Zie hier voor een vervolg op dit artikel.

Voetnoten

  1. https://logos.nl/zaten-adam-en-eva-in-de-ark.
  2. Sarfati 2003, ook online te raadplegen: https://creation.com/biblical-chronogenealogies.
  3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur.
  4. Genesis 7:1.
  5. https://creation.com/methuselah-and-the-ark-dirt-and-supergerms.
  6. https://creation.com/methuselah-and-the-ark-dirt-and-supergerms#methbox.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!