Wat is archeologie? (1)

by | aug 26, 2022 | Archeologie, Historische wetenschappen, Logos Basics

‘Wat is archeologie?’ is deel 1 van de serie ‘Ondersteunt de archeologie de Bijbel?’

Wat is Archeologie

Definitie

Archeologie is een tak van wetenschap, die de overblijfselen van de menselijke cultuur uit oude tijden bestudeert. Uit opgegraven voorwerpen en blootgelegde bouwwerken verkrijgt men veel gegevens over de mensen en hun leefomstandigheden uit vroegere tijden. Door de archeologie weten we heel veel van de oude culturen. Gevonden overblijfselen van eeuwenoude steden, gereedschap, landbouwwerktuigen, huishoudelijke voorwerpen, wapens, muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, geldstukken enzovoort, zijn bestudeerd. Zo komt er nog steeds meer informatie over het leven en de cultuur van onze voorouders uit lang vervlogen tijden.

Graafwerk

Archeologie is vooral graven. Slechts enkele archeologische onderzoeken kunnen bovengronds worden gedaan (bijvoorbeeld naar piramiden), maar meestal is het graven in de grond, vaak vele, vele meters diep, om de overblijfselen van vroegere culturen te ontdekken. De archeologie legt in Israël en andere landen van het Midden-Oosten nog steeds nieuw materiaal bloot uit Bijbelse tijden.

Datering

Een heel belangrijk onderdeel van de archeologie is de juiste datering van de ontdekte eeuwenoude beschavingen. Hierbij let men op de karakteristieken van door mensen vervaardigde gebouwen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen. Door vergelijking met eerder op andere plaatsen gevonden materiaal, waarvan de datum was vast te stellen uit de erbij aangetroffen gedateerde documenten, plus door vele andere methoden, stelt men de ouderdom vast van de aangetroffen gebouwen, aardewerk, wapens en juwelen. Ook de in die tijd gebruikte metaalsoorten en metaalmengsels helpen bij de identificatie van gereedschappen en voorwerpen, net als het herkennen van architectonische trends bij huizen, tempels en stadsmuren. Inscripties op munten of beeldhouwwerken verwijzen vaak naar regerende vorsten, oorlogen of naar andere goede aanknopingspunten. Het meten van radioactiviteit kan de ouderdom bepalen van voorheen levend materiaal zoals hout, graan, botten, kleding, enz. Omdat de Bijbel zelf vele datumgegevens bevat, is de archeologische datering heel belangrijk om de nauwkeurigheid van de Bijbel te ondersteunen.

Serie: Ondersteunt de archeologie de Bijbel?

Opgravingen hebben een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal aan het licht gebracht, die de geschiedkundige en aardrijkskundige nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Bijbel ondersteunt en bevestigt. Nog nooit heeft een archeologische vondst de Bijbelse feiten tegengesproken. Integendeel, zij hebben de kritiek, dat veel Bijbelse historische feiten niets anders dan legenden waren, regelmatig doen verstommen. We bespreken hier slechts enkele vondsten, die de juistheid en betrouwbaarheid van het Oude en Nieuwe Testament ondersteunen, maar wijzen eerst op de enorme waarde van de archeologische wetenschap.

Dit was deel 1 over ‘Wat is archeologie?’.
Lees hier deel 2: Archeologische schriften en inscripties die een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Lees hier deel 3: Archeologische aanwijzingen voor Bijbelse nauwkeurigheid van het oude testament – Archeologische plaatsen
Lees hier deel 4: Archeologische aanwijzingen van de Nieuwtestamentische betrouwbaarheid

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 23-31) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!