Wat is de New Age beweging?

by | nov 30, 2022 | Sektes en dwaalleringen, Wereldreligies

Wat is de New Age beweging?

New age weg

Vraag

Wat is de ‘New Age’ beweging?

Antwoord

De uitdrukking ‘New Age’ werd in de jaren 70 en 80 in het leven geroepen. Het werd aangewakkerd door de verspreiding van het tijdschrift ‘New Age Journal’ en een boek geschreven door Mark Satin met de titel ‘New Age Politics’. Marilyn Fergusons bestseller ‘De Aquarius samenzwering’ was een presentatie van de sociale agenda en de filosofische visie van de New Age. Fergusons werk verwierf status als de onofficiële heilige schrift van de beweging. Zoals Russell Chandler, een schrijver voor de Los Angeles Times, schreef in ‘Understanding the New Age’; “Als Ferguson de New Age ‘Bijbel’ schreef, dan is Shirley MacLaine de New Age hogepriesteres.

Shirley MacLaine’s boek ‘Op glad ijs’ beschrijft haar terughoudende bekering tot New Age overtuigingen. Dit boek beschrijft haar reizen en studies, inclusief sciencefictionachtige dimensies, buitenlichamelijke reizen, contact met buitenaardse wezens, “trance channeling” (séances), en een ‘rondleiding’ van de ongeziene wereld. Het tweede boek van MacLaine, ‘Dansen in het licht’, vertelt over haar entree in de wereld van yoga, reïncarnatie, kristallenkracht, Hindoeïstische mantra’s en ervaringen uit een vorig leven gefaciliteerd door acupunctuur. Haar spirituele gidsen informeerden haar dat elk individu God is, en ze gaf de ‘wijsheid’ door dat de persoon onbegrensd is. Je moet het alleen maar beseffen (Chandler, pagina 6-2).

New Age denken is geworteld in Oosters mysticisme, dat probeert het verstand te omzeilen. Er is een nieuw waarnemingsorgaan – het derde oog – dat spiritueel licht geeft. Men moet het ‘spirituele zelf’ bereiken door zijn ‘zelf’ te trainen om berichten van het verstand te negeren of te zien dat het verstand eigenlijk het bereiken van ‘kosmisch bewustzijn’ is. Het verstand kan werkelijkheid creëren.

Neil Anderson schreef in zijn boek ‘Walking through the Darkness’ het volgende: “De New Age beweging wordt niet gezien als een religie, maar een nieuwe manier van denken en het begrijpen van de realiteit. Het is erg aantrekkelijk voor de natuurlijke mens die is gedesillusioneerd door georganiseerde religie en Westers rationalisme. Hij verlangt naar spirituele werkelijkheid, maar is niet bereid om materialisme op te geven, te werken aan morele problemen of om zich te onderwerpen aan gezag” (pagina 22). Anderson gaat verder en vat New Age denken (pagina 22-24) als volgt samen:

1) Het is monisme. Het geloof dat alles één is en één is alles. Geschiedenis is niet het verhaal van de in zonde gevallen mensheid en zijn herstel door Gods reddende genade. Het is eerder de val van de mensheid in onwetendheid en de geleidelijke opgang in verlichting.

2) Alles is God. Als alles één is, inclusief God, dan moet je concluderen dat alles God is. Het is pantheïsme – bomen, slakken, boeken en mensen zijn allemaal goddelijk in essentie. Een persoonlijke God die zichzelf in de Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard is volkomen verworpen. Omdat God onpersoonlijk is, hoeft de New Ager Hem niet te dienen. God is een ‘het’, niet een ‘Hij’.

3) Er is een verandering in het bewustzijn. Als we God zijn, moeten we weten dat we God zijn. We moeten kosmisch bewust worden, verlicht of afgestemd op het kosmische bewustzijn. Sommigen die deze verlichte status bereiken zullen claimen ‘wedergeboren’ te zijn – een namaakversie van de Bijbelse bekering. De essentie is niet of we geloven of mediteren, maar in wie we geloven en waarop we mediteren. Christus is de ware, persoonlijke, objectieve realiteit, zoals Hij zegt dat Hij ‘de weg, de waarheid en het leven’ is en ‘niemand tot de Vader komt dan door Hem’ (Johannes 14:6).

4) Een kosmisch evolutionair optimisme is wat er wordt geleerd. Er komt een nieuw tijdperk (New Age). Er zal een nieuwe wereldorde zijn, een nieuwe wereldregering. New Age denkers geloven dat er uiteindelijk een progressieve eenwording van wereldbewustzijn zal zijn. Dit is, volgens de Bijbel, een namaakkoninkrijk geleid door Satan zelf. Christus heeft het ware koninkrijk, en Hij zal op een dag met vrede op aarde regeren voor al degenen die Hem als Redder en Koning accepteren (Openbaringen 5:13).

5) New Agers creëren hun eigen werkelijkheid. Ze geloven dat ze realiteit kunnen creëren door wat ze geloven en dat, door te veranderen wat ze geloven, ze de realiteit kunnen veranderen. Alle morele grenzen zijn gewist. Niets is absoluut, omdat er geen onderscheid is tussen goed en kwaad. Niets heeft realiteit totdat iemand zegt dat het realiteit is of zegt dat het de waarheid is. Als de eindige mens waarheid kan creëren, bevinden we ons in onze maatschappij in hopeloze problemen. Tenzij er een eeuwig absoluut is van de eeuwige God, zal de mens uiteindelijk zijn eigen ondergang zijn.

6) New Agers maken contact met het koninkrijk van duisternis. Door een medium een ‘channeler’ en een demon een ‘spirituele gids’ te noemen, is de realiteit van wat ze zijn niet veranderd. Dit is het koninkrijk van duisternis waarvan Satan het hoofd is. Degenen die zijn betrokken bij dit soort activiteiten, zijn in contact met een wereld die compleet is tegengesteld aan de Bijbelse God zoals Hij aan ons is geopenbaard in Jezus Christus, die Satan versloeg (Mattheüs 4:1-11; Colossenzen 2:15; Hebreeën 2:14-18).

De New Age beweging is een misleidende namaakfilosofie die aantrekkingskracht uitoefent op de gevoelens van individuen door ze te laten denken dat ze God zijn en hun leven kunnen verbeteren door hun eigen persoon. De realiteit is dat we worden geboren, opgroeien, voor een tijdje op planeet aarde leven en sterven. Mensen zijn eindig. We kunnen nooit God zijn. We hebben iemand groter dan wij nodig, die ons kan voorzien van vergeving en eeuwig leven. Prijs de Heer voor de God-mens, Jezus Christus. Door zijn dood en lichamelijke opstanding heeft Hij voor ons gewonnen wat we wanhopig nodig hadden: vergeving van God, een leven met een doel en betekenis in dit leven, een eeuwig leven voorbij het graf. Loop niet mis wie Jezus Christus is en wat Hij voor je gedaan heeft. Lees Johannes hoofdstuk 3. Vraag Christus om je Redder te zijn. Je leven zal worden getransformeerd en je zult weten wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat.

Bronvermelding

What is the New Age Movement? door Got Question Ministries. Geraadpleegd op 7 oktober 2022. https://www.gotquestions.org/new-age-movement.html.
Tags: Wat is de New Age beweging? Wat is de New Age beweging?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!