Wat is waar?

by | mei 11, 2020 | Onderwijs, Theologie

Als ik het over de schepping heb, krijg ik nogal eens van christenen te horen dat zij vinden dat het voor hun geloof niet belangrijk is. Onlangs las ik iets van dezelfde strekking op een website: ‘Het hoeft nauwelijks consequenties voor je geloof te hebben als je de evolutietheorie tot je laat doordringen.’ Maar klopt dat wel?

Het kan zijn dat je de vraag naar schepping of evolutie niet zo belangrijk vindt, en het idee hebt dat de ouderdom van de aarde niet relevant is voor je geloof in de Messias. Maar kun je werkelijk volhouden dat ‘de verhalen’ over Jezus wél echt zijn gebeurd, terwijl ‘het verhaal’ over het ontstaan van de wereld en over de wereldwijde vloed op een legende berust? En dat terwijl Jezus en Zijn discipelen ervan overtuigd waren dat de boeken van Mozes de geschiedenis van de wereld beschrijven (zie bijvoorbeeld Johannes 5:47; Mattheüs 24:38-39; 2 Petrus 2:5 en 3:6).

Vaak realiseren christenen die in evolutie geloven zich niet voldoende welke impact dit heeft op de rest van hun geloof. Kun je werkelijk volhouden dat Jezus echt bestaan heeft, en dat Hij voor ons moest sterven om onze Redder te zijn, als evolutie een feit is? Waar moest Jezus ons dan van redden? Waarom moest Hij dood? Is Jezus vooral naar de aarde gekomen om ons nieuwe inzichten over God te geven? Of moest Hij echt sterven, om ons te kunnen redden? En waarvan moest Hij ons dan redden?

Jezus zegt over Zichzelf dat Hij niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen; om Zijn ziel te geven, om ons vrij te kopen van onze schuld (Mark. 10:45). Van welke schuld? Als je in evolutie gelooft, heeft God dan niet Zelf het kwaad geschapen? Dan zijn pijn, lijden en dood door God bedacht als ‘scheppingsmechanisme’. En vervolgens wil God ons van onze zonden verlossen? Verlost Hij ons dan van iets wat Hij Zelf in de scheppingsorde heeft gelegd? Toch kan ik best begrijpen waarom mensen de oorsprongsvraag graag onbeantwoord laten: omdat je liever niet ‘apart’ gevonden wilt worden, omdat je liever niet voor ‘christengekkie’ wilt worden uitgemaakt. En zeg nou zelf, het klinkt toch veel toleranter als je zegt dat we niet precies weten hoe het allemaal is gegaan?

In onze cultuur zijn waarheidsclaims verdacht. Waarheid is een rekbaar begrip geworden: ieder heeft zijn of haar eigen waarheid. Maar Jezus zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Zijn we, net als Petrus na het laatste avondmaal, bang om voor die Waarheid uit te komen? Zeggen we liever dat Jezus een waarheid is, en dat de Bijbel op ‘sommige vlakken’ waar is? Zijn we bang voor wat het ons gaat kosten als we voor die Waarheid gaan staan?

Jezus zegt dat het zelfs ons leven kan kosten, dat we onszelf moeten verloochenen en dagelijks ons kruis moeten opnemen. Jezus’ dood was niet goedkoop, maar nodig om ons van onze zonden te verlossen, om de schepping te herstellen na de rotzooi die wij ervan hebben gemaakt, door onze zonden. Neem jij Zijn offer aan? Of laat je de waarheid liever in het midden?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Tiemersma, D.J., 2017, Wat is waar?, Weet 45: 27.