Wat verbindt alle christenen?

by | jan 29, 2016 | Nieuwsbrief

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (Mattheus 22: 37-40 HSV)

De liefde van Christus is de samenbindende factor onder christenen. Zelfs mensen die de Bijbel voornamelijk zien als een boek met inspirerende verhalen, worden aangesproken door Jezus Christus. Vanuit hun visie schuiven ze wat in de Bijbel staat, maar niet lijkt te passen bij een liefhebbende God, aan de kant als foutief overgeleverd, of als mythe.1 Een voordeel van deze positie is dat er als vanzelf geen conflict hoeft te ontstaan met de oorsprongswetenschappen. Maar zij puzzelen zo naar eigen believen een waarheid uit de Bijbel. Het is twijfelachtig of het een vruchtbare positie is om jongeren tot geloof te brengen.2 Toch zijn er tegenwoordig christelijke wetenschappers die deze positie innemen als theïstisch-evolutionist, juist omdat ze veronderstellen dat dit nodig is voor de geloofsoverdracht aan hoogopgeleide jongeren. Zij interpreteren wat in de Bijbel niet strookt met oorsprongswetenschap als foutief overgeleverd, of als mythe.

Het is ook liefde voor Christus die de drijfveer is van de meer ‘Bijbelvaste’ gelovige om de Bijbel als Gods Woord te zien dat ook op historisch gebied de toon zet. Een van de voordelen van deze positie is dat de visie op de Schrift niet wezenlijk verandert door de generaties en het geloof zo kan worden doorgegeven aan nieuwe generaties. De waarheid hoeft dus niet aan nieuwe omstandigheden te worden aangepast. Een nadeel is dat er een conflict met de naturalistische oorsprongswetenschappen lijkt te ontstaan. Daar moeten dus antwoorden op komen: hoe zie je de uitkomsten van de wetenschap in het licht van de Bijbel? Is er een tegenstelling tussen geloof en wetenschap?

Logos Instituut organiseert daarom op 13 februari overdag haar eerste openingscongres in De Passie Scholengemeenschap in Utrecht om jong en oud hulp te bieden bij dit onderwerp. Schrijf je daarom nu in!3 Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders, middelbare schooljeugd, onderwijzers, studenten en wetenschappers. Het programma is breed opgesteld, met voor ieder wat wils.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. https://logos.nl/genocide-op-gods-bevel/#comment-2349
  2. Zie: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3256400/2012/05/16/Maak-de-PKN-zelf-vrijzinniger.dhtml en https://answersingenesis.org/answers/books/already-gone/
  3. www.logos.nl/openingssymposium

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!