Wat zijn de verloren boeken van de Bijbel?

by | apr 2, 2024 | Apologetiek, Bijbel, Theologie

Wat zijn de verloren boeken van de Bijbel?

Er zijn geen “verloren boeken” of boeken die uit de Bijbel werden verwijderd. Er bestaat een groot aantal legendes en geruchten over verloren boeken, maar deze verhalen bevatten geen enkele kern van waarheid. Elk boek dat door God ingegeven is en dat in de Bijbel zou moeten staan, staat ook daadwerkelijk in de Bijbel. Er zijn letterlijk honderden religieuze boeken die in dezelfde tijdsperiode werden geschreven als de boeken van de Bijbel.

Enkele van deze boeken bevatten verhalen die waar zijn en die over echte gebeurtenissen gaan (1 Makkabeeën bijvoorbeeld). Sommige daarvan bevatten goed geestelijk onderwijs (de Wijsheid van Salomo bijvoorbeeld). Maar deze boeken werden niet door God ingegeven. Als we deze boeken lezen, zoals de Apocriefen, dan moeten we ze als feilbare historische boeken behandelen, niet als het geïnspireerde, foutloze Woord van God (2 Timoteüs 3:16-17).

Het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Barnabas

Het “Evangelie van Thomas” was bijvoorbeeld een vervalsing die in de 3e of 4e eeuw na Christus werd geschreven, maar die beweert door de apostel Thomas te zijn geschreven. Het boek werd niet door Thomas geschreven. Het evangelie van Thomas werd bijna universeel door de vroege kerkvaders als ketterij afgewezen. Het bevat een groot aantal valse en ketterse zaken die Jezus zou hebben gezegd en gedaan. Niets daarvan (of hooguit slechts een heel klein gedeelte ervan) is waar. Het epistel van Barnabas werd niet door de Bijbelse Barnabas geschreven, maar door een bedrieger. Hetzelfde kan over het evangelie van Filippus, de apocalyps van Petrus, enzovoorts worden gezegd.

Er is één God. De Bijbel heeft één Maker. Het is één boek. Het bevat een genadig plan, dat beschreven wordt van initiatie, via uitvoering, tot voltrekking. Van predestinatie tot verheerlijking is de Bijbel het verhaal over God en over Zijn vrijkoping van Zijn gekozen volk voor Zijn eer en Zijn heerlijkheid. Terwijl Gods verzoenende doelen en plannen zich in de Schrift ontvouwen, blijven de terugkerende thema’s de nadruk leggen op het karakter van God, het oordeel over zonde en ongehoorzaamheid, de zegens voor geloof en gehoorzaamheid, de Heer onze Redder en Zijn offergave voor de zonde, en het komende koninkrijk en de komende heerlijkheid.

Het is Gods bedoeling dat wij deze vijf thema’s kennen en begrijpen, omdat onze levens en onze eeuwige bestemming hiervan afhankelijk zijn. Daarom is het ondenkbaar dat God zou toestaan dat een gedeelte van deze cruciale informatie op enige manier “verloren” zou gaan. De Bijbel is volledig, zodat wij – de mensen die de Bijbel lezen en begrijpen – ook “voor onze taak berekend zijn en voor elk goed doel volledig zijn toegerust.” (2 Timoteüs 3:16-17).

Bronvermelding
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Got Questions Ministries, Wat zijn de verloren boeken van de Bijbel?. Geraadpleegd op 20 maart 2024. Dit artikel is geschreven met het oog op mensen die niet (heel) bekend zijn met het christelijke geloof.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!