“We moeten niet proberen de Bijbel te bewijzen”

by | sep 2, 2016 | Onderwijs, Opinie

Vaak hoor ik deze opmerking. En iedere keer haakt het bij me. Wat ik waarneem zijn theologen, filosofen, archeologen, astronomen en andere evolutionisten die de Bijbelse overlevering ontkrachten met ‘wetenschappelijk’ ingekleurde interpretaties. Tegen wie is echter de opmerking bedoeld? Tegen de christenen die de onjuistheden in de redeneringen van deze oorsprongswetenschappers aantonen. Dit kleine groepje verdient steun en respect. Bovendien bewijzen ze de Bijbel niet, dus vanwaar het beschuldigende verwijt?

sea-388269_1280

Onlangs verzuchtte mijn dochtertje dat ze voor altijd bij ons wilde wonen. Zo lief! Maar het is een teken van onbekendheid met het gegeven dat ze waarschijnlijk op een meer wereldwijze leeftijd haar vleugels zal uitslaan. Hieraan moet ik denken als christenwetenschappers onbezwaard en volkomen hun geloof in de evolutietheorie uitspreken.12 Zoveel trouw en toewijding aan de bevindingen van hun collega-wetenschappers vind ik vertederend. Maar het is een teken dat ze niet kritisch tegenover de betrokken speculaties staan. Het zijn nog bepaald geen volwassen verklaringsmodellen die gehanteerd worden. Ieder die durft te denken kan ze makkelijk pareren. Egoïsme speelt bij de betrokken christenwetenschappers mogelijk een rol. Het is lastig erkenning, onderzoeksgelden of zelfs prijzen van je collega’s toebedeeld te krijgen als je het kardinaal met ze oneens bent. Omwille van de eigen positie op de universiteit kan het getuigenis van miljoenen christenen worden opgeofferd. Met rampzalige ontkerkelijking tot gevolg.34 Christenen hebben namelijk maar één aanvalswapen en dat is Gods Woord (Efeze 6). Nu dit Woord als sprookjesboek wordt weggezet, staan christenen met lege handen.

Deze christenwetenschappers geloven niet in de zesdaagse schepping. Ze geloven niet dat Eva is gemaakt uit Adam’s rib en dat alle mensen uit hen zijn voortgekomen. Ze geloven niet in de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Ze geloven niet in de sprekende slang. Ze geloven niet dat de dood door de zonde in de wereld is gekomen. Ze geloven niet dat mens en dier vanuit de Ark de gehele aarde heeft herbevolkt na de zondvloed. Ze geloven niet in de Babylonische spraakverwarring en dat pas sindsdien de volken zich hebben verspreid. Ze geloven niet in de verwoesting van Sodom en Gomorra. Ze geloven niet dat Christus en zijn apostelen werkelijk bedoelden wat ze zeiden toen ze aan deze cruciale gebeurtenissen refereerden. Mocht een enkele evolutionist zich nu afvragen: “Hoezo geen verwoesting van Sodom en Gomorra?” Wel, dat is inbegrepen in de evolutietheorie. De tien kilometer dikke zoutlaag onder de Dode Zee zou in miljoenen jaren in woestijnomgeving zijn gevormd. In deze ontstaanstheorie is geen plaats voor de vallei zo vruchtbaar als de hof van Eden waarop Lot zijn oog liet vallen.5

Toch hebben ze een veel groter geloof dan ik. Waar ik alleen in Christus geloof, geloven zij nog meer namelijk in de evolutietheorie.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=750:oude-dino-s&Itemid=14
  2. http://www.cip.nl/nieuws/juni-2016/57241-Theoloog-schrijft-briefje-aan-de-bijbelse-dinoplaatjes-hater
  3. http://www.cip.nl/god/april-2016/55730-Be%EFnvloedt-visie-op-schepping-het-ledental-van-kerken
  4. http://creation.com/importance-creation-evangelism
  5. https://logos.nl/het-getuigenis-van-het-zout-der-aarde/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!