Nu.nl kopte gisteren: Oudste persoon ter wereld gaat steeds vaker dood.1 Hoe kan dit? Zouden we niet juist steeds ouder moeten worden? De gezondheidszorg verbetert immers nog steeds; we kunnen toch steeds meer ziektes genezen? En hoe zit dat met evolutie? Je zou toch verwachten dat we steeds “fitter” zouden worden door evolutie?

Uit de gegevens die Nu.nl presenteert (hieronder weergegeven), blijkt niet alleen dat de oudste persoon steeds vaker dood gaat, maar ook dat de oudste persoon niet ouder wordt sinds Jeanne Calment.2 Zou dit iets te maken kunnen hebben met het feit dat we juist steeds minder fit worden? Zou dit laatste kunnen verklaren dat we ook in de bijbel lezen van mensen die vroeger heel oud werden en geleidelijk aan steeds minder oud worden?

In ieder geval is dit feit goed in lijn met de geschiedenis van de mensheid zoals deze in de bijbel wordt verhaald. Ook komt het overeen met het feit dat de meeste mutaties geen positief, maar juist een negatief effect hebben op onze fitheid: per generatie worden we ongeveer 1% minder fit!

Verder lezen?

Voetnoten

  1. NU.nl/Jerry Vermanen, 10 juli 2015, http://www.nu.nl/weekend/4083533/oudste-persoon-wereld-gaat-steeds-vaker-dood.html
  2. Voor Jeanne Calment werd men minder oud in de moderne tijd. Hierbij moet worden opgemerkt dat veel oude mensen niet zijn opgenomen in de lijst omdat er geen geboorteakte aanwezig was en daarmee hun leeftijd niet verifieerbaar. Vooral verbetering in hygiene en in mindere mater verbeterde zorg heeft bijgedragen dat steeds meer mensen oud worden. Dit effect is terug te zien tot Calment, daarna zien we niemand meer die zo oud wordt. Dat is vooral vreemd, omdat het aantal oude mensen (mensen boven de 110) wel sterk toeneemt. Het zou kunnen dat het effect van betere hygiene en zorg (die tot hogere ouderdom leidt) inmiddels wordt achterhaald door de terugloop in fitheid vanwege ophoping van mutaties in ons DNA.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Douwe Tiemersma

Written by

Douwe is in een christelijk gezin opgegroeid. Zijn passie is anderen over Jezus te vertellen, en met name door op een eigentijdse manier vorm te geven aan je geloof, zoals middels de alphacursus. Tijdens zijn studie Theologie (ETH) en Geneeskunde (Utrecht) kwam hij veel studenten tegen die hem bevroegen over zijn geloof in schepping. Voor hem begon toen de zoektocht naar waarheid over dit onderwerp. Wat is waar? Na het zien van populaire videos met creationistische argumenten bleef het onbehagelijke gevoel dat dit misschien niet het hele verhaal was. Dus ging hij op zoek naar de argumenten van de wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen. Één ding stond voor hem vast: het loslaten van een zesdaagse schepping zou grote gevolgen voor zijn geloof betekenen: als dit deel van de bijbelse historie niet betrouwbaar was, wie of wat bepaalt dan wat er nog wel betrouwbaar is? Terwijl hij bang was dat dit zou kunnen betekenen dat hij zijn geloof zou verliezen, kwam hij tot de verbazende ontdekking dat het onderzoeken van de feiten zijn geloof alleen maar versterkte; dat argumenten voor een jonge aarde en een betrouwbare bijbel ijzersterk zijn. Omdat met name in het gesprek met de niet-christenen dit vaak een onderwerp van gesprek is en omdat voor velen evolutie één van de grote argumenten tegen het bestaan van God is, wil Douwe christenen en niet-christenen laten zien dat geloof in een zesdaagse schepping prima valt te combineren met de feiten; dat hier niets "onwetenschappelijks" aan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 tekens over