„We zullen Rinus node missen”

by | dec 23, 2019 | Nieuws, Onderwijs

Vandaag vindt de begrafenis plaats van Marinus Pieter Kiel. Jarenlang was hij een trouw medewerker van Weet Magazine en schrijver voor Logos Instituut. Hij spande zich tot op hoge leeftijd in om medechristenen toe te rusten als het gaat om het vraagstuk rond schepping en evolutie. Jan Rein de Wit werkte als hoofdredacteur met hem samen. „Ongelooflijk! Dat is het eerste wat me te binnen schiet als ik zijn visie, kennis en werkethos overdenk.” Rinus overleed dinsdag 17 december op 85-jarige leeftijd.

Op de vraag wat Rinus Kiel al niet voor de creatiegemeenschap heeft betekend, hoeft Jan Rein de Wit niet lang na te denken. „Van zowat alles wat je aansneed had hij allang de bron opgespoord en erover gecorrespondeerd met de auteurs, of die nu seculier waren of niet. Hij deed dat vanuit een mateloze interesse in alles om hem heen. Maar vooral om daarmee te getuigen van God en van Zijn Woord, de Bijbel.”

Op zijn veelgelezen persoonlijke website https://kiel0.home.xs4all.nl/ verwoordt Rinus het als volgt: ‘Door allerlei beweringen van theologen en anderen die wetenschappelijke juistheid van hun beweringen claimden, heb ik mij van de wijs laten brengen. Ik begon te geloven dat de Bijbel helemaal niet het betrouwbare en unieke bericht van God, de Schepper van hemel en aarde was dat hij beweert te zijn. Later heb ik geleerd wat die claims van Bijbel-critici waard zijn. Ik heb gemerkt dat wij als christenen niet geleerd hebben om te denken, maar ons gemakkelijk met een kluitje in het riet laten sturen.

Zelf nadenken is in christelijke kringen enigszins taboe. Zo worden we afhankelijk van autoriteiten en verkeerde opvattingen. Met de wijsgeer Immanuël Kant roep ik mijn medechristenen toe: ‘Mens, leer je van je verstand te bedienen!’ En om nu anderen een beetje te wapenen en te leren om allerlei beweringen te toetsen, heb ik deze site opgezet. Hier vind je enig materiaal van mijn eigen hand en vooral toegang tot het werk van anderen op dit gebied. Sinds 1982 ben ik mij namelijk gaan verdiepen in het fenomeen wetenschap in relatie tot de Bijbel. Een buitengewoon fascinerend gebied! En je zult verbaasd zijn wat er op wetenschappelijk gebied al is gepresteerd door christenwetenschappers die uitgaan van de Bijbel als Gods betrouwbare Woord. U leest er op deze website (veel) meer over.’

Rinus peilde hoe de evolutietheorie bij velen erosie van het christelijk geloof veroorzaakt en dat deed hem zeer. Daarom zette hij alles in om de stellige claims vanuit die theorie te weerleggen. Zo kwam hij in contact met het creationisme.

De Wit: „Nadat hij nagenoeg alle creationistische congressen in Europa had bezocht, meldde hij zich na zijn pensionering bij Stichting De Oude Wereld, die later opging in Stichting Logos Instituut. Zijn motivatie? Hij wilde nog meer doen om mensen uit de evolutionistische droom te helpen. En dat deed hij met verve. Hij werkte onder andere mee aan de vertaling van ‘Evolutie, het nieuwe studieboek’ dat Stichting De Oude Wereld in 2010 uitgaf en bracht ons in contact met de Australische kosmoloog Barry Setterfield, wiens werk hij ook vertaalde. Hij was een vaste steun in de rug voor Weet Magazine en Logos Instituut. Toen het eerste nummer van Weet Magazine hals over kop uit moest komen, had Rinus direct een artikel klaar. En zo ging het maar door. Onlangs leverde hij nog een artikel in dat binnenkort op de Logos-website wordt geplaatst. We zullen Rinus node missen. Wie neemt zijn taak over?”

Logos Instituut wenst Rinus’ vrouw en verdere familie Gods nabijheid toe.

Dit artikel is licht bewerkt overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!