Weerlegging van de oerknaltheorie

by | feb 12, 2018 | 07. Filosofie, Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

De bewering, dat het universum alleen uit een singulariteit tevoorschijn gekomen zou zijn (wetenschappelijk materialisme), is in tegenspraak met de niet-materiële grootheid der informatie. Hiermee kan een oerknal als enige oorzaak voor het ontstaan van het universum worden uitgesloten.

Onderbouwing

Alles, wat wij tegenwoordig in onze wereld waarnemen, zien en meten, is naar de opvatting van gezaghebbende aanhangers der oerknaltheorie uitsluitend, en zonder één of andere toevoeging, uit materie en energie tevoorschijn gekomen. Deze hypothese is met behulp van de natuurwetten over informatie net zo weerlegbaar als een perpetuum mobile.

In onze wereld vinden wij een overvloed aan informatie in de cellen van alle levende wezens. Volgens de wet NWI-1 is informatie een niet-materiële grootheid en kan daarom onmogelijk uit materie en energie zijn ontstaan. Daarom is het “gedachtensysteem oerknal” fout.

De evolutie wordt door haar aanhangers als een universeel principe gezien. Zij vormt een keten, waarbij elke schakel onmisbaar is: Oerknal – kosmologische evolutie – geologische evolutie – biologische evolutie. Breekt één schakel, dan is daarmee de volledige trekkracht verloren gegaan. Door de weerlegging van de oerknaltheorie breekt reeds de eerste schakel van de keten.

Wij kunnen het ook zo formuleren: Er is geen oerknalsysteem denkbaar, waaruit vervolgens informatie en leven kan ontstaan.

Bijbelse aanwijzing

De Bijbel leert ons, dat deze wereld niet uit een miljarden jaren durend proces is tevoorschijn gekomen, maar door schepping door de almachtige God. “Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is.”1

Voetnoten

  1. Mozes, De Bijbel, Exodus 20:11; Job, De Bijbel, Job 38

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!