Wereldwijde vloedlegenden

by | apr 21, 2022 | Antropologie, Historische wetenschappen, Zondvloed

Er zijn honderden verhalen en vloedlegenden over een wereldwijde overstroming. Waarom hebben verschillende culturen een verhaal dat opvallend veel op elkaar lijkt? Het belang van een wereld van verhalen gebaseerd op de waarheid.

Vloedlegenden ark van Noach

Wist je dat verhalen over een wereldwijde overstroming in historische documenten over de hele wereld te vinden zijn? Volgens Dr. Duane Gish in zijn populaire boek Dinosaurs by Design, zijn er meer dan 270 van dergelijke verhalen, waarvan de meeste een gemeenschappelijk thema en vergelijkbare karakters hebben. Zoveel vloedverhalen met zulke gelijkenissen komen zeker voort uit de zondvloed van Noach’s tijd.

Een historische gebeurtenis

De wereldwijde catastrofale zondvloed, vastgelegd in het boek Genesis, was een echte gebeurtenis die echte mensen trof. Deze mensen droegen de kennis van deze gebeurtenis zelfs met zich mee toen zij zich naar de uiteinden van de aarde verspreidden.

De Bijbel verklaart dat de catastrofe die de aarde bedekte in de tijd van Noach een duidelijk feit uit de geschiedenis is. De mensen zijn willens en wetens onwetend dat de wereld, die toen was, door water overstroomd, is vergaan (2 Petrus 3:5-6). Deze vloed heeft vele sporen achtergelaten, van het feit dat meer dan 70% van de rotsen op de continenten door water zijn afgezet en fossielen bevatten, tot de wijdverbreide vloedlegenden. Deze beide bewijzen bieden overtuigende steun voor deze historische gebeurtenis.

Als slechts acht mensen, de familie van Noach, de zondvloed overleefden, zouden we verwachten dat er historische aanwijzingen zou zijn voor een wereldwijde zondvloed. Als je erover nadenkt, zouden de aanwijzingen moeten bestaan uit historische verslagen van de volkeren van de wereld, en dat is ook wat we hebben, zoals de grafiek [hieronder] aangeeft. Verhalen over de Zondvloed – hoe vervormd ze ook mogen zijn – bestaan bij vrijwel alle volken, van het oude Babylon tot nu toe. Deze aanwijzing moeten we niet lichtzinnig terzijde schuiven. Als er nooit een wereldwijde zondvloed is geweest, waarom zijn er dan zoveel verhalen over?

Zondvloed wereldwijd

Van generatie op generatie

De reden voor deze zondvloedverhalen is niet moeilijk te begrijpen. Wanneer we ons wenden tot het geschiedenisboek van het universum, de Bijbel, leren we dat de nakomelingen van Noach ongeveer 100 jaar bij elkaar bleven, totdat God hun talen verwarde in Babel (Genesis 11:1-9). Toen deze mensen zich van Babel verwijderden, vormden hun nakomelingen volken, hoofdzakelijk gebaseerd op de talen die zij gemeenschappelijk hadden. Via deze talen werd het verhaal van de zondvloed gedeeld, totdat het verankerd raakte in hun culturele geschiedenis.

Soortgelijke vloedlegenden

De Hawaiianen hebben een zondvloedverhaal dat vertelt over een tijd waarin, lang na de dood van de eerste mens, de wereld een boze, verschrikkelijke plaats werd. Slechts één goede man bleef over, en zijn naam was Nu-u. Hij maakte een grote kano met een huis erop en vulde die met dieren. In dit verhaal kwam het water over de hele aarde en doodde alle mensen; alleen Nu-u en zijn familie werden gered.

Een ander overstromingsverhaal komt uit China. Het verhaal gaat dat Fuhi, zijn vrouw, drie zonen en drie dochters ontsnapten aan een grote overstroming en de enige mensen op aarde waren die nog in leven waren. Na de grote overstroming hebben zij de wereld opnieuw bevolkt.

Toen het verhaal van de zondvloed mondeling werd doorgegeven van de ene generatie op de andere, zijn sommige aspecten verloren gegaan of veranderd. En dit is wat er gebeurd is, zoals we kunnen zien in de grafiek. Maar, zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, vertoont elk verhaal opmerkelijke overeenkomsten met het verhaal van Noach in de Bijbel. Dit is zelfs waar in sommige details, zoals de naam Nu-u in het Hawaiiaanse zondvloedverhaal. “Nu-u” lijkt erg op “Noach”.

Wat deze vloedlegenden betekenen

God stuurde duidelijk een wereldwijde zondvloed om de mensheid te straffen voor hun slechte en verdorven gedrag (Genesis 6:5, 11). Ook al is er een overvloed aan aanwijzingen voor de zondvloed vanuit de geologie en andere studiegebieden, we hebben deze aanwijzingen niet nodig om te weten wat er gebeurde. Uitgaande van de Bijbel en de geschiedenis die God daarin getrouw heeft opgetekend, hebben christenen een hulpmiddel om het bewijsmateriaal te interpreteren dat evolutionisten en niet-christenen niet hebben. We hebben het verslag van wat er gebeurd is, van Degene die erbij was.

Wereldwijde vloedlegenden
Dr. Duane Gish, in Dinosaurs by Design, zegt dat er meer dan 270 verhalen zijn uit verschillende culturen over een verwoestende zondvloed. Deze grafiek toont de overeenkomsten die verschillende mythen hebben met het verslag van Noachs vloed uit Genesis. Hoewel de mate van nauwkeurigheid varieert, bevatten deze legenden en verhalen allemaal overeenkomsten met aspecten van dezelfde historische gebeurtenis – de zondvloed van Noach.

Vloedlegenden overzicht

Grafiek aangepast uit B.C. Nelson, The Deluge Story in Stone, Appendix 11, Flood Traditions, Figure 38, Augsburg, Minneapolis, 1931.Afkomstig van https://answersingenesis.org/the-flood/flood-legends/flood-legends/.

Bronvermelding

Dit artikel is vertaald, het origineel ‘Flood Legends‘ is geschreven door Dr. Monty White, en gepubliceerd op 29 maart 2007; laatst gepubliceerd op 11 augustus 2008. Dr. Monty White behaalde zijn BSc graad in scheikunde en zijn Ph.D. in gaskinetica aan de Universiteit van Wales, Aberystwyth. Dr. White is nu de CEO van Answers in Genesis-UK/Europa en heeft veel door Europa gereisd om lezingen te geven over de creationistische visie op de oorsprong van het leven.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!