Wetenschap in de Bijbel?

by | jan 18, 2018 | 03. Theologie, Geschiedenis, Onderwijs

De Bijbel zou wetenschappelijke kennis over het gezonde leven en voor andere zaken geven. In de film ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ wordt een poging gedaan dit aan te tonen en dat dit ook ‘wetenschap’ genoemd kan worden. Maar ook dat die ‘wetenschap’ van belang kan worden als na een catastrofe onze beschaving wegvalt. Hoe is dit verfilmd?

Film met drie verhaallijnen

Deze verfilming van het gelijknamige boek van Ben Hobrink, wordt door de auteur zelf gepresenteerd. Drie lijnen komen naar voren. Op de eerste plaats het doemscenario van een nucleaire zelfvernietiging van de beschaving. Wanneer alle bekende faciliteiten er niet meer zijn en een primitieve wereld overblijft. Een soortgelijk scenario als bijvoorbeeld in de film ‘The book of Eli’. Wat geldt dan nog als richtlijn om te overleven?
Verrassend genoeg blijkt de Bijbel daarvoor heel elementaire instructies te hebben. Een tweede verhaallijn behandelt diepgaand enkele belangrijke heiligingsvoorschriften uit de Torah van Mozes. Die zouden gegeven zijn om gelukkig en gezond te leven, maar ook langer en met een hogere kwaliteit. Een laatste verhaallijn gaat in op het verhaal van de Vloed en de Ark van Noach. Hoe betrouwbaar is dit verhaal? Is er ook iets over die wereldwijde Vloed in niet-Bijbelse boeken te vinden? De film sluit af van met de evaluerende vraag of de Bijbel dan ook ‘wetenschap’ bevat.

Verschillende deskundigen

Aan de film hebben verschillende vakmensen meegewerkt, zoals tropenartsen, een vleesdeskundige, een rabbijn, de hoofdredacteur van WEET-magazine en de Nederlandse bouwer van de replica van de Ark van Noach. Ze komen allemaal, elk met hun eigen insteek, tot de conclusie dat de Bijbel geen boek met legendes en sprookjes is, maar een degelijke beschrijving van de Scheppingsorde geeft. Ook geeft volgens hen de Bijbel de beste en de juiste instructies en verklaring van alle fundamentele zaken van het leven, zoals over hoe gelovigen horen te leven en over de wereldgeschiedenis.

Hoe nuttig is wetenschap?

Indirect wordt in de film de vraag gesteld, wat mensen aan wetenschap hebben om te (over)leven. Daarvoor wordt de relevante vraag gesteld wat ‘wetenschap’ eigenlijk is. Het toont dat de Bijbel op een andere golflengte zit dan ‘moderne wetenschap’, maar vele malen diepere en geestelijke inzichten borgt.

Evaluatie

Dit is een heel interessante documentaire over nut en betrouwbaarheid van de Bijbel; diens ‘wetenschap’. Het zal kijkers diep aan het denken zetten. Onverwacht is echter de overgang van de diepgaande studie over de veronderstelde Bijbelse gezondheidsregels naar de bewijsvoering van het Noachverhaal. Ook is het jammer dat een christelijke Bijbelleraar niet aan het woord komt. De stelling, dat de Bijbel nuttig is voor primitieve omstandigheden, negeert Gods doelstelling ermee, diens geestelijke dimensie en dat ze Gods eeuwige wil zijn voor alle gelovigen. Alsof daarvan niets kan en moet worden afgeleid voor ‘hogere’ beschavingen. Jammer is ook dat ondertiteling ontbreekt. Een aanrader.

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van Uitdaging. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!