Wie is Jezus? Er zijn maar drie opties (poster)

by | apr 4, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Bijbelvast, Geschiedenis, Historische wetenschappen, Logos Basics, Theologie, Wereldreligies

Wie is Jezus? Er zijn maar drie opties!

Wie was Jezus van Nazareth? Als je de historische bronnen serieus neemt dan heb je maar drie reële opties: Je ziet Jezus als God, of je ziet Hem als Iemand met waanideeën, of je ziet Hem als een leugenaar. Wie Jezus niet ziet als God kan niet anders dan schokkende conclusies trekken. Dit is kort samengevat in onderstaand stroomschema.

Wie is Jezus poster

Heeft Jezus bestaan?

Het bestaan van Jezus van Nazareth wordt algemeen geaccepteerd als een historisch feit. Er is veel historisch bewijsmateriaal (bronnen) voor het bestaan van Jezus (zie blz. 10-11). Jezus kan dus niet beschouwd worden als legende.

Beweerde Jezus God te zijn?

De beschrijvingen van de Evangeliën en andere Nieuwtestamentische geschriften maken onomstotelijk duidelijk dat Jezus claimt God te zijn en niet slechts een wijze leraar of profeet (zie dit artikel). Deze Bijbelse bronnen van de eerste generatie christenen zijn historisch betrouwbaar. Jezus kan dus niet beschouwd worden als enkel een wijze leraar.

Is Jezus ook echt God?

Nee. Wist Jezus zelf dat Hij geen God was?

Nee. Als je zegt dat Jezus geen God was, terwijl Hij dat Zelf wel dacht, dan maak je Hem tot iemand met waanideeën. Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet logisch dat iemand met waanideeën zulke wijze dingen heeft kunnen leren, de gehele mensheid en geschiedenis zo heeft kunnen beïnvloeden en er ook zo’n hoge moraal op na hield.

Ja. Als je zegt dat Jezus leerde dat Hij God was, terwijl Hij wist dat dit niet zo was, dan maak je Jezus tot een leugenaar en hypocriet. Het zou dan ook dwaas zijn om zich voor deze leugen te laten martelen en doden. Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet logisch dat een leugenaar mensen een hoge morele standaard onderwijst, opkomt voor zwakken en zieken en zich laat martelen en doden voor de leugen. Jezus’ daden waren in overeenstemming met Zijn hoog morele onderwijs.

Ja. Jezus is God

Dit is in overeenstemming met de inhoud van de Bijbel en doet bovendien recht aan de historische bronnen en logica.

Over dit stroomschema

Dit schema is niet bedoeld om Jezus te ‘bewijzen’ en vormt ook geen basis voor een waar geloof. Het schema kan je wel helpen om atheïsten en andersgelovigen die belang hechten aan historiciteit en logica aan het denken te zetten.

Meer weten over dit onderwerp? Lees het boekje ‘Meer dan een timmerman’ van Josh & Sean McDowell. Dit boekje is te koop in onze Webshop.

Download the PDF file .

Tip: U kunt deze poster afdrukken en ophangen in uw klaslokaal, kerk, catechisatieruimte, etc. 

Bijbelvast magazine

Bijbelvast Logos InstituutDit artikel is afkomstig uit ons gratis magazine Bijbelvast, uitgave 5, december 2021. Op logos.nl/bijbelvast kunt u dit magazine digitaal lezen of u gratis abonneren op de papieren versie.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!