Wie ontleent aan wie?

by | jan 22, 2019 | 03. Theologie, Antropologie

De Bijbel kent God en de duivel. De Perzen hebben in hun godsdienst een god van het goede en een god van het kwade. Hoe is dan de ontlening gebeurd? Hieronder staan 9 kansen.

1 De Joden en de Perzen hebben onafhankelijk dezelfde visie gekregen. Geen ontlening dus.
2 De Joden hebben van de Perzen overgenomen.
3 De Perzen hebben van de Joden overgenomen.
4 De Joden en de Perzen hebben beide van een derde cultuur overgenomen.
5 De Joden hebben via een andere cultuur van de Perzen overgenomen.
6 De Perzen hebben via een andere cultuur van de Joden overgenomen.
7 De Joden en de Perzen hebben van een oudere cultuur overgenomen via twee verschillende reeksen van nog andere culturen.
8 De Joden hebben van een tussencultuur tussen een oudere cultuur en de Perzen overgenomen
9 De Perzen hebben van een tussencultuur tussen een oudere cultuur en de Joden overgenomen.

Waarom lezen we dan zo vaak, dat de Joden de duivel van de Perzen hebben overgenomen tijdens de ballingschap? Waarom zou de visie van de Joden niet de oorspronkelijke kunnen zijn? Omdat de Perzen een groot en machtig rijk hadden? Staat dat gelijk met het bezitten van een juiste visie? Omdat de beschaving van de Perzen meer prestige heeft dan die van de Joden? Staat dat gelijk met het bezit van de waarheid? Omdat je moet veronderstellen, dat de onderworpen Joden slaafs de visie van hun overheersers hebben overgenomen? Omdat we in onze tijd zien, dat “men” graag met de trend van de succesvolle mensen meedoet? Zegt de visie, dat de Joden niet oorspronkelijk kunnen zijn, dan niet vooral iets over het trendvolgen van onze tijd en niet over de waarheid? Of zegt het iets over een aversie tegen het Bijbels geloof bij hen die automatisch de Perzische cultuur hoger schatten?

Er zijn overeenkomsten zijn tussen het Babylonische zondvloedverslag en dat van de Bijbel. Hoe is dan de ontlening gebeurd? Er zijn 10 kansen.

1 De Joden en de Babyloniërs hebben onafhankelijk hetzelfde beschreven of dezelfde visie gekregen. Die kans bestaat echter in werkelijkheid niet, omdat beide zondvloedverslagen het leven na de zondvloed opnieuw laten beginnen met een zeer beperkt aantal mensen. Bij hen ligt de uiteindelijke oorsprong van beide verslagen.
2 De Joden hebben van de Babyloniërs overgenomen.
3 De Babyloniërs hebben van de Joden (of hun oudste voorouders) overgenomen.
4 De Joden en de Babyloniërs hebben beide uit een derde verslag overgenomen.
5 De Joden hebben via tussenstappen van de Babyloniërs overgenomen.
6 De Babyloniërs hebben via tussenstappen van de Joden (of hun oudste voorouders) overgenomen.
7 De Joden en de Babyloniërs hebben via twee verschillende reeksen van andere overleveringen van een derde verslag overgenomen.
8 De Joden hebben van een tussenoverlevering die bestaan heeft tussen het “derde” verslag en dat van de Babyloniërs overgenomen.
9 De Babyloniërs hebben van een tussenoverlevering die bestaan heeft tussen het “derde” verslag en dat van de Joden overgenomen.
10 Verslagen tussen het derde verslag en dat van de Joden en dat van de Babyloniërs zijn met elkaar vergeleken en daarna aangepast.

Waarom lezen we dan zo vaak, dat het Bijbelse verhaal ontleend is aan dat wat in Mesopotamië verteld werd? Waarom zou de visie van de Joden niet de oorspronkelijke kunnen zijn? Omdat de Babyloniërs een groot en machtig rijk hadden? Staat dat gelijk met het bezitten van een juiste visie? Omdat de beschaving van de Babyloniërs meer prestige heeft dan die van de Joden? Staat dat gelijk met het bezit van de waarheid? Omdat je moet veronderstellen, dat de Joden in hun zogezegd mindere beschaving slaafs de visie van hun superieuren hebben overgenomen? Omdat we in onze tijd zien, dat “men” graag met de trend van de succesvolle mensen meedoet? Zegt de visie, dat de Joden niet oorspronkelijk kunnen zijn, dan niet vooral iets over het trendvolgen van onze tijd en niet over de waarheid? Of zegt het iets over een aversie tegen het Bijbels geloof bij hen die automatisch het Babylonisch verhaal hoger schatten?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!