Wie waren de Nephilim?

by | okt 26, 2020 | Onderwijs, Theologie

Vraag

Ik zit al lange tijd met de vraag wat er bedoeld wordt in Genesis 6:1-4 (NBV). Er wordt gesproken over ‘de zonen van de goden’ en dat er ‘giganten op aarde’ leefden (‘dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden’). Wie waren dat? Nakomelingen van Seth? Of kun je hier denken aan engelen?

Antwoord

Over deze tekst wordt al eeuwenlang gesproken en gedebatteerd. De suggesties die je doet – en nog veel meer – komen hierin voorbij. Sommigen stellen dat je ‘zonen van God’ (of van de goden) moet lezen als engelen. Die zouden dan geslachtsgemeenschap met de ‘dochters van de mensen’ hebben gehad, waar de reuzen (giganten, Nephilim) uit voort zouden zijn gekomen. Die uitleg roept een hele hoop nieuwe vragen op. Zouden engelen zich met mensen kunnen voortplanten!? Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, toch zeggen aanhangers van deze verklaring hiervoor aanwijzingen te hebben gevonden in Judas 6 en 2 Petrus 2:4.

Een andere uitleg is dat het hier gaat om de vermenging van de nakomelingen van Seth (de goddelijke geslachtslijn) met de nakomelingen van Kaïn (de wereldse geslachten). Dat leidde tot het overnemen van de wereldse cultuur door de rechtvaardigen, totdat de hele wereld verdorven was. De klassieke Joodse uitleg is dat deze godenzonen koningen waren. Het woord ‘Elohim’ kan namelijk op verschillende manieren worden vertaald. Letterlijk betekent het ‘goden’, maar het kan ook ‘God’ betekenen (een majesteitsmeervoud). En het kan slaan op iets groots of geweldigs, zoals koningen of geweldenaars. Mede hierom zijn deze verzen lastig te vertalen. Welke uitleg de juiste is? Wie het weet, mag het zeggen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2016, Wie waren de Nephilim?, Weet 37: 49.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!