Worden er steeds meer sterren zichtbaar?

by | apr 13, 2019 | Astronomie & Kosmologie, Vraag-en-antwoord

Vraag

Pas daagde iemand me uit met de stelling: ‘De aarde moet wel miljoenen jaren oud zijn, anders zou je al die sterren die miljoenen lichtjaren hiervandaan staan niet kunnen zien.’ Later dacht ik: zou het zo kunnen zijn dat er na de schepping vanaf de aarde steeds meer sterren te zien zijn? In de tijd van Abraham zouden er dan bijvoorbeeld telkens gigantisch veel meer sterren zichtbaar zijn geworden, omdat hun licht toen pas de aarde bereikte…

Antwoord

Dat is een interessante gedachte, maar wel een waarvoor geen enkele wetenschappelijke of historische onderbouwing is. Om steeds meer sterren te zien, zoals je voorstelt, zou het licht van die sterren vroeger de aarde niet bereiken, maar nu wel. Dat kan in theorie wel, maar daarmee verklaar je niet hoe je miljoenen jaren oud sterrenlicht in duizenden jaren krijgt. De sterren zijn immers op dag 4 geschapen, na de aarde. Er zijn verschillende mechanismen om die miljoenen lichtjaren te verklaren. Zo pleit Barry Setterfield ervoor dat de lichtsnelheid niet constant is. Russell Humphreys heeft een model waarbij door de hoge zwaartekracht de tijd stil komt te staan, en John Hartnett oppert dat het hele universum om z’n as draait, waardoor je met behulp van Einsteins relativiteitstheorie kunt uitrekenen dat sterren en sterrenstelsels die ver bij de aarde vandaan staan ouder zijn omdat de tijd daar langzamer loopt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Worden er steeds meer sterren zichtbaar?, Weet 41: 48.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!