Zacharias’ priesterdienst in de tempel

by | dec 26, 2017 | Onderwijs

In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet. Lukas 1:5 (SV)

De afgelopen twee eeuwen hebben veel onderzoekers getracht op basis van Zacharia’s tempel bediening de datum van Jezus geboorte te berekenen (Friedlieb, Leben J. Christi des Erlösers, Münster, 1887, p. 312). Men gaat er dan van uit dat de vierentwintig afdelingen van de joodse priesters, elk een week in de tempel dienden en de Bijbelse vermelding dat Zacharia behoorde tot de achtste afdeling, Abia (Luk. 1:5).

Rekenmethoden

Er zijn een tweetal rekenmethoden die worden gehanteerd.

A. De eerste gaat uit van de laat rabbijnse traditie die zegt dat de eerste afdeling Jojarib, op het moment van de verwoesting van de tempel (9 Ab, 70 n.C.) de priesterdienst had. Uit deze onbetrouwbare gegevens en in de veronderstelling dat Christus werd geboren AUC 749 en dat nooit in die zeventig voorafgaande jaren de wekelijkse opvolging werd onderbroken, wordt berekend dat de achtste afdeling diende op 2-9 oktober (AUC 748), waaruit de ‘conceptie’ van Christus in maart valt en de geboorte vermoedelijk in december. Kellner (Oriens Chr., 1902, p. 106, 107) laat al zien hoe hopeloos de berekening van Zacharia’s week is vanaf welk punt ervoor of erna.

B. De andere methode gaat er van uit dat de verschillende afdelingen van de priesterdiensten altijd op hetzelfde moment was van het Joodse jaar dienst deden. Zij laten de diensten beginnen in de maand Nisan (maart-april) en wijzen er dan op dat Abia dienst heeft gedaan in de 10de week (omdat tijdens Pesach en Pinksteren alle priesters dienden, volgens hun berekening komt dan de geboorte van Johannes precies uit op Pesach. Op basis van het gegeven dat Maria Elisabeth bezocht toen die in haar 6de maand was (Luk. 1:36), moet Jezus geboren zijn tijdens het Loofhuttenfeest (Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort, Als Kerst in September valt, Zoeklicht 2010, Wake Up! 2014). Er zijn echter een paar problemen met deze verklaring, want Pesach wordt gevierd op 15 Nisan en omdat zij stellen dat ook de priesterdiensten begonnen in dezelfde maand Nisan, moet Zacharia minimaal 8 weken later zijn dienst hebben gehad en wel in de maand Ijar of als uitgegaan wordt dat tijdens Pesach alle priesters dienst deden de maand Sivan. Johannes is dan negen maanden later geboren in de maand Adar (februari-maart), wat dus een maand te vroeg is (lees Luk. 1 om te checken dat ze niet over tijd liep). Volgens deze berekening zou Jezus in de maand Elul (augustus/september), en als het geen schrikkeljaar was, geboren zijn en niet in Tisjri (september/oktober) wanneer het loofhuttenfeest was. Nu is er nog een probleem, ook in de Joodse maankalender waren er schrikkeljaren en werd regelmatig de maand Adar sjeni toegevoegd, met als reden om de maankalender weer overeen te laten komen met het zonnejaar, want een maankalender verloopt ongeveer 10 dagen met het zonnejaar wat inhoud dat zonder correctie de feestdagen in een paar jaar in een ander jaargetijde gevierd moesten worden. Deze schrikkelmaanden hadden effect op de priesterdiensten en we zien in de Qumran-rollen (4Q319-330, 4Q337) dat deze diensten gewoon werden doorgezet en gemiddeld eens in de drie jaar de cyclus weer op dezelfde maand werd herstart. Bovendien blijkt uit deze rollen dat naast deze 24 afdelingen er ook een regeling was met 26 afdelingen die een week dienst deden, waardoor het nog lastiger wordt om een specifieke maand aan te duiden. Verder is ook hier een aanname dat de regeling onafgebroken verlopen moet zijn. Het is door deze grote onzekerheden dat het onmogelijk is om te bepalen wanneer de afdeling Abia zijn priesterdienst deed.

Wil men de geboortedatum van Jezus berekenen, dan is dit niet mogelijk op basis van deze priesterdiensten.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Bijbelaantekeningen. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!