Zaten Adam en Eva in de ark?

by | mrt 26, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

In 2017 beantwoordde de toenmalige hoofdredacteur van Weet Magazine, Jan Rein de Wit, een vraag over wanneer de jaartelling begon.1 In 2020 is dat artikel ook op de website van Logos Instituut verschenen.2 Een scepticus gaf via onze Facebookpagina3 commentaar op dit artikel.

Jan Rein de Wit schrijft in het bovengenoemde artikel onder andere: “Pas na de zondeval noemt Adam zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder van alle levenden is. Dat impliceert dat alle kinderen na de zondeval zijn geboren.4 De scepticus werpt via onze Facebookpagina het volgende tegen: “Dus Adam en Eva zaten ook op de Ark?5 We willen deze scepticus in een kort artikel antwoorden.

Zaten Adam en Eva ook op de ark? Dit volgt niet uit het citaat van Jan Rein de Wit dat hierboven wordt aangehaald. De scepticus verwart de zondeval met de zondvloed. Tijdens de zondeval was er nog geen ark van Noach en tijdens de zondvloed had de zondeval al vele eeuwen geleden plaatsgevonden. Voor creationisten zijn de zondeval en de zondvloed twee verschillende gebeurtenissen, waar minstens 1656 jaar tussen heeft gezeten.6 In de Schrift lezen we dat alleen Noach, zijn vrouw, zijn zonen (Sem, Cham en Jafeth) en de vrouwen van zijn zonen in de ark gingen.7 Verder was Adam al lang overleden toen de zondvloed kwam. Hij werd 930 jaar.8 Wanneer er op zijn minst 1656 jaar9 tussen de zondeval en de zondvloed zit was Adam al minstens 726 jaar overleden. Van Eva weten we de exacte leeftijd niet, maar we kunnen aannemen dat ook zij niet meer leefde toen het water kwam. Zaten Adam en Eva ook op de ark? Nee, dat volgt niet uit wat Jan Rein de Wit in het bovenstaande citaat weergeeft en het volgt ook niet uit de geciteerde bijbelteksten. De scepticus heeft mogelijk het artikel niet goed gelezen en de zondeval en de zondvloed door elkaar gehaald.

Literatuur

 • De Bijbel, Genesis.
 • Freeman, T.R., 2009, Do the Genesis 5 and 11 Genealogies Contain Gaps?, Mortenson, T., Ury, T.H. (Eds.), Coming to grips with Genesis. Biblical Authority and the Age of the Earth (Green Forest: Master Books), Second printing.
 • Jones, F.N., 2009, The Chronology of the Old Testament. Revised & Updated Edition (Green Forest: Master Books).
 • Paul, M.J., Brink, G. van den, Bette, J.C., 2011, Studiebijbel Oude Testament. Bijbelcommentaar Genesis/Exodus (Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek), Gecorrigeerde editie.
 • Wit, J.R. de, 2017, Wanneer begon de jaartelling?, Weet 47: 49.

Voetnoten

 1. Wit 2017
 2. https://logos.nl/wanneer-begon-de-jaartelling/. Dit was het tweede meest bezochte artikel vanaf onze Facebookpagina in de maand februari.
 3. https://www.facebook.com/hetlogosinstituut/.
 4. Wit 2017.
 5. In zijn commentaar had hij nog andere opmerkingen die mogelijk later besproken worden.
 6. Deze tijdsduur is afhankelijk van de keuze die je maakt voor de Hebreeuwse tekst of de Griekse vertaling van het Oude Testament en of de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 open of gesloten zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar een gesloten chronologie. Zie bijvoorbeeld Freeman 2009. Voor discussie zie Excurs 1 in SBOT.
 7. Genesis 6:18 en Genesis 7:13.
 8. Genesis 5:5.
 9. Hebreeuwse tekst en gesloten chronologie. Zie ook Jones 2009.