Zaten er dino’s in de ark van Noach?

by | jun 7, 2016 | Dinosauriërs

dinosaur-family-686703_1280Volgens de Bijbel werd van veel basistypen dieren een paartje in de ark geleid. Van bepaalde dieren zelfs zeven paartjes. Een groot misverstand is, dat het hier gaat om alle soorten dieren de we vandaag de dag kennen. Dat is niet zo. Die basistypen dieren ontwikkelden zich, nadat ze weer uit de ark konden, tot verschillende soorten. Zo hebben we nu heel veel soorten honden, maar die zullen uit één basistype hond, misschien de wolf, zijn ‘geëvolueerd’. Binnen zo’n basistype dier kan er wel degelijk ‘evolutie’ optreden. Maar het ene type dier zal nooit kunnen ‘evolueren’ tot het andere type dier; een hond wordt nooit een kat!

Bovendien staat er in de Bijbel, dat alleen de landdieren die net als wij adem halen in de ark meegingen. De zeedieren en de insecten tellen dus niet mee! Die kunnen in principe wel overleven in het water (hoewel er door het natuurgeweld heel wat zijn omgekomen; we zien hier nog veel fossielen van). Er zullen ook veel drijvende restanten van bossen en dergelijke zijn geweest, waarop bijvoorbeeld insecten konden meeliften.

Alle huidige diersoorten kunnen uit zo’n 16000 dieren zijn voortgekomen, dus 8000 verschillende paartjes. Wetenschappers schatten dat er zo’n 50000 dieren (25000 diersoorten) in de ark kunnen hebben gezeten, mét al het benodigde voedsel. Plek genoeg dus. Ook de dino’s zullen daarbij hebben gezeten. Men denkt dat er voor alle dino’s 150 verschillende soorten nodig zijn geweest. De gemiddelde dino was niet groter dan een schaap. Bovendien groeiden dino’s hun hele leven door en zullen het vooral heel jonge exemplaren zijn geweest die in de ark zaten. Zodoende pasten zelfs de grootste dino’s in de ark!

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van dinowebmaker. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!