Zijn Neanderthalers pre-zondvloed mensen?

by | apr 3, 2019 | Antropologie, Evolutie van de mens, Paleontologie, Vraag-en-antwoord

Vraag

Markus B. vraagt aan dr. Robert Carter (CMI-VS): Ik heb contact met iemand die uw artikel “Neanderthaler genoom gelijk aan het onze”1 heeft gelezen. Hij is het niet eens met wat u in het artikel hebt geschreven, en denkt in plaats daarvan dat de Neanderthaler vóór de zondvloed heeft geleefd en volledig is uitgestorven tijdens de zondvloed (hij denkt ook dat Homo erectus, Homo heidelbergensis en Homo denisova uitstierven in de vloed). Hij betoogt dat het genoom van de Neanderthaler en de moderne mens al vóór de vloed vermengd was en dat dit de vondsten zou verklaren. Welke argumenten zou ik het beste kunnen gebruiken om zijn beweringen te weerleggen? Bij voorbaat veel dank voor uw vriendelijke hulp en het allerbeste voor uw geweldige, zo gezegende bediening.

Antwoord

Robert Carter reageert hieronder.

Dit is een uitstekende vraag en het is niet voor het eerst dat ik hoor van mensen die geloven dat Neanderthalers vóór de zondvloed leefden. Echter, mijn stelling is dat het plaatsen van Neanderthalers vóór de zondvloed slechts één kwestie oplost en weer veel andere oplevert. Dit is mijn redenering.

1. Hun archeologische setting is onlogisch. Ze zouden begraven zijn in door de zondvloed afgezette sedimenten met grafgoederen (kralen, enz.). Je kunt geen begrafenis houden tijdens de zondvloed. Ook is niet al het archeologische Neanderthaler materiaal ‘begraven’. Overal vinden we aanwijzingen voor Neanderthalers, bijvoorbeeld hun teerballen gemaakt van berkenschors. Ze kookten het berkenteer uit om een soort van superlijm2 te maken om hun speerpunten op hun speerschachten te monteren (overal elders in de wereld werden de punten aan hun speerschachten vastgebonden). Er is ook een hertengewei-fluit ontdekt (met een pentatonische toonladder) die wordt toegeschreven aan Neanderthalers. Etc., etc. Kon dit materiaal de zondvloed doorkomen?

2. Als iemand wil beweren dat alle rotsen (en de grotten in die rotsen) pre-zondvloed zijn, dan degradeert men de zondvloed tot een flop. Die zou in essentie geen geologisch uitwerking gehad hebben en er zou dus niets zijn om het fossielenverslag te verklaren. Dit was de mening van enkele van de “bijbelse catastrofisten” begin negentiende eeuw. Hun positie was onhoudbaar, zoals blijkt uit het feit dat de ontdekking van de ijstijd al hun veronderstelde ‘zondvloed’-bewijzen teniet heeft gedaan. En het accepteert bovendien miljoenen jaren voorafgaand aan de zondvloed, dus waarom dan een beroep doen op de bijbelse geschiedenis?

3. Genetisch gezien zou er geen manier zijn om het Neanderthaler3 en Denisovan4 DNA alleen bij niet-Afrikanen te krijgen. Hun DNA in de Ark goed vermengd zijn geworden in de post-zondvloed, maar pre-Babel-populatie. Immers, van de kleinkinderen van Noach kan worden verwacht dat ze met elkaar trouwden ongeacht wie hun vader was. Ze spraken immers allemaal dezelfde taal en leefden doelbewust samen. Er is geen manier om te voorkomen dat de afstammingen gemengd raakten. Ook leefden de zonen van Cham overal in het Midden-Oosten (Lud, Nimrod, Kanaän, enz.). Dus zelfs als iemand zou willen beweren dat de zonen van Noach genetisch verschillend waren van elkaar, dan kan niet gezegd worden dat hun afstammelingen die verschillen zouden hebben behouden. Alles zou samensmelten tussen de zondvloed en Babel. Om deze reden zou het Neanderthaler DNA, indien van vóór de vloed, vandaag de dag wereldwijd worden gevonden. Dit is hetzelfde argument dat ik gebruikte tegen iemand die gelooft dat het Nephilim-DNA5 nog steeds zichtbaar is in bepaalde leden van de moderne menselijke bevolking. Dit is natuurlijk misleidend, omdat mensen bijna homogeen zijn en elk DNA dat ze dragen standaard ‘menselijk’ genoemd wordt.

4. De enige oplossing is, Neanderthalers na de zondvloed plaatsen. Zij waren de eerste mensen (ja, Homo sapiens) die het goed deden in Eurazië. Ze worstelden om in leven te blijven onder marginale omstandigheden. Ze zijn nooit een grote populatie geworden. Er trand ongelooflijke inteelt bij hen op en ze waren op weg om uit te sterven, als niet een andere, grotere groep mensen naar hun gebied was getrokken. Deze nieuwe mensen waren geen jagers-verzamelaars. Zij hadden meer eten. Daardoor hadden ze meer kinderen. De Neanderthalers werden overweldigd, maar niet helemaal omdat ongeveer 60% van hun DNA in ons zit.

Ik hoop dat ik de vraag voldoende heb beantwoord. Geef dit alstublieft door aan uw vriend.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Creation Ministries International. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://creation.com/neandertal-genome-like-ours
  2. https://creation.com/focus-243#superglue
  3. https://creation.com/neandertal-genome-like-ours
  4. https://creation.com/denisovan
  5. https://creation.com/watchers-genetic-diversity

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!