“Zijn scheppingswerk heeft een enorme flexibiliteit aan herstel- en aanpassingsvermogen.”

by | mrt 29, 2019 | Ecologie & biodiversiteit

Hierbij reageer ik op het onderwerp biodiversiteit dat de laatste dagen (tweede week van maart 2019) ter sprake kwam op het voorblad over schepping van het Reformatorisch Dagblad.

Dit onderwerp is tegenwoordig vaak in het nieuws als het gaat over bescherming van het milieu. Met name door de diverse milieubewegingen worden we geïnformeerd over soorten die op het punt staan uit onze ecosystemen te verdwijnen of al verdwenen zijn. Het resulteerde in het verleden reeds tot wetgeving over bedreigde dieren- en plantensoorten.

Nu is het inderdaad zo dat er in diverse ecosystemen een kwetsbaar evenwicht is tussen de daar aanwezige populaties. De draagkracht van een ecosysteem is meestal niet afhankelijk van 1 of 2 soorten. Als er echter steeds meer soorten verdwijnen wordt het systeem steeds instabieler en dreigt het over te gaan in een armere structuur die nog kwetsbaarder is. Sommige nog wel aanwezig soorten kunnen zich dan vaak niet langer handhaven, waardoor zo’n ecosysteem verdwijnt, kortom verarming van de natuurlijk omgeving (denk aan het verlies aan insecten).

Maar dit is maar één kant van het verhaal. Aan de andere kant blijkt het aanpassingsvermogen van de natuur veel flexibeler te zijn dan sommige natuurfans ons voorhouden. Dat wordt o.a. duidelijk uit het artikel over natuur in de stad en er zijn meer voorbeelden.

Aandacht voor natuurbehoud is een goede zaak maar laten we niet doorschieten in overdreven regelzucht, alsof wij mensen dit in goede banen moeten leiden. Allerlei menselijke activiteiten tot natuurbehoud of herstel van vroegere omstandigheden, leiden niet zelden tot onwenselijke situaties. Denk aan de Oostvaardersplassen, of het herinvoeren van dieren (bevers, otters ed). Sommige vinden het geweldig dat wolven zich hier weer vestigen, maar let op de reacties zodra er ongelukken van komen.

Nogmaals, het is goed als we ons bewust zijn van de schoonheid van de natuur. Een ieder die zich daarin verdiept zal tot de conclusie komen dat onze Schepper alles met wijsheid heeft gemaakt (Ps. 104:24). Hij heeft in zijn scheppingswerk niet alleen een nauwelijks te bevatten soortenrijkdom gecreëerd, maar ook een enorme flexibiliteit aan herstel- en aanpassingsvermogen. Laten we uit eerbied voor Hem met wijsheid omgaan met de natuur.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Breejen, P. den, 2019, Biodiversiteit, Reformatorisch Dagblad 48 (294): 20-21.