Zoeken naar God

by | mrt 5, 2016 | Apologetiek, Onderwijs, Recensie

Het viel de Amerikaanse predikant Tim Keller op: er waren opmerkelijk veel bestsellers met een titel die verwees naar het zoeken van God. Titels waarin het vinden van God centraal stond, waren er niet. Opmerkelijk! Dr. Marc de Vries brengt hier verandering in. Hij schreef een boekje met als titel ‘God vinden’.

God_vinden

Prof. dr. M.J. de Vries schreef een boekje met als titel ‘God vinden’

De Vries schreef zijn boekje voor mensen die God al gevonden hebben en daarmee anderen op Hem kunnen wijzen. De Vries stelt dat mensen vier hoofdwegen kunnen inslaan bij hun zoektocht naar God:

God zoeken in de schepping;
God zoeken in de geschiedenis;
God zoeken via de religieuze weg;
God zoeken in de filosofie.

Wetenschap

Kunnen mensen God vinden langs de weg van de wetenschap? Nee, antwoordt De Vries. God laat zich niet in wetenschappelijke theorieën vangen. Maar wie God gevonden heeft, hoeft het pad van de wetenschap niet te schuwen. Dat is de andere kant. Zolang je je bewust bent van de beperkingen van wetenschap, kan het een prachtig middel zijn om te komen tot de meerdere eer en glorie aan God. Hij is de Schepper van alles wat je maar kunt bestuderen. Dat is de boodschap van het boek.

Andere wegen

Ook langs de weg van de geschiedenis kun je God niet vinden, schrijft De Vries. Je kunt niet aanwijzen wat het werk van zijn linker- en wat
van zijn rechterhand is. Het is niet zo dat goede mensen alleen maar gezegend en kwade mensen alleen maar gestraft worden. Ook via de religieuze weg – hiermee bedoelt De Vries: via andere godsdiensten dan het christendom – kun je God niet vinden. In het deel over de filosofische weg bespreekt De Vries allerlei godsbewijzen. Die bewijzen maken duidelijk dat het geen schande is om in God te geloven. Aan de andere kant leiden ze niet dwingend tot het geloof in de God van de Bijbel.

Loslaten

Elke zoektocht sluit De Vries treffend af met een verwijzing naar de Bijbel. De schepping en de geschiedenis kunnen volgens hem alleen goed begrepen worden vanuit de Heilige Schrift. Zonder Christus is de religieuze zoektocht zinloos, en over Christus kun je lezen in het Woord. Godsbewijzen kunnen een stap zijn op de weg van het zoeken naar God, maar ze zijn zeker niet de enige en doorslaggevende stap. De weg waarin God zich laat vinden, is
in de Bijbel, in het gebed en in de gemeente. Wie God in zijn woord wil zoeken, moet de zelfgemaakte beelden van God loslaten en geheel openstaan voor de wijze waarop Hij zich in Zijn woord bekendmaakt. Een mooi boekje voor een schappelijke prijs.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2012, Zoeken naar God, Weet 13: 8.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!