Zondvloedgeologie in het Creation Museum

by | aug 9, 2019 | 03. Theologie, 05. Aardwetenschappen, Video

Aanhoudend gerommel. Een grote scheur ontstaat in de oceaanbodem. Vissen schieten bang weg. Ook ander zeeleven zoekt een veilig heenkomen. De scheur wordt al langer en water spuit op tot ver in de atmosfeer. De wateren raken in beroering en een grote tsunami snelt zich richting land. Nog even en dan zal het de kust bereiken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Op 23 juli 2019 bespraken we Dinosaurs & Dragon Legends1. Deze dvd is onderdeel van The Creation Museum Collection. Vandaag staan we stil bij de dvd Flood Geology uit dezelfde collectie. Ik gebruik vooral materiaal uit de film, eigen gedachten en meningen laat voor nu buiten beschouwing. Het bovenstaande fragment is het openingsgedeelte van de film. Volgens de organisatie Answers in Genesis is de zondvloed zo begonnen. Zeker weten kunnen we dat niet, zie het daarom maar als interessante gedachte. Binnen de creationistische wetenschapsbeoefening neemt zondvloedgeologie een belangrijke plaats in vandaar dat het voor Logos Instituut waardevol is om naar een dvd als Flood Geology te kijken en daar lessen uit te halen.

De dvd bestaat uit tien korte fragmenten die niet langer duren dan 3 en een halve minuut per fragment. Deze korte fragmenten worden in de ‘Flood Geology’-hal van het Creation Museum getoond. In chronologische volgorde bevat de dvd de volgende onderwerpen: (1) het begin van de zondvloed, (2) het heden is niet de sleutel tot het verleden, (3) Mount St. Helens, (4) aardlagen, (5) fossilisatie, (6) steenkool, (7) canyons, (8) snelle soortvorming, (9) de geografische verspreiding van planten en dieren over de aarde, en (10) de ijstijd. Hieronder geven we per kopje aan waar het filmfragment over gaat. Om de mooie beelden erbij te krijgen raden wij u uiteraard aan de dvd zelf aan te schaffen of een bezoek te brengen aan het Creation Museum.

Het heden is niet de sleutel tot het verleden

‘Flood Geology’ in ‘The Creation Museum Collection’.

Veel geologische verschijnselen om ons heen zijn heel anders gevormd dan vandaag de dag het geval is. Dikke modderlagen op continenten, steenkoollagen die over grote gebieden zijn uitgestrekt, massagraven van beesten, kilometers lange grotcomplexen, grote over de continenten bewegende ijskappen, kraters van supervulkanen en grote diepe kloven en dalen. Het is met onze huidige kennis nauwelijks voorstelbaar hoe dat gevormd moet zijn. “Het lijkt erop dat het heden niet de beste manier is om de geologische kenmerken van het verleden te verklaren.” Maar de film wijst op een andere verklaringsmogelijkheid: “De vloed van Noach was een wereldwijd oordeel – een gewelddadige ramp op aarde.” Met deze waarheden uit Gods Woord ontwikkelen creationistische wetenschappers momenteel modellen om uit te leggen hoe de zondvloed en de nasleep ervan de wereld van vandaag heeft gevormd. Het meeste geologische geweld is volgens de film tijdens de zondvloed gebeurd. Na de vloed was de aarde nog steeds slachtoffer van geologisch geweld, maar met het verstrijken van de eeuwen werden de grote rampen kleiner en zeldzamer. Huidige vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zijn maar een vaag overblijfsel van deze wereldomvattende catastrofe. De warme oceanen veroorzaakte na de zondvloed gewelddadig weer met zogenoemde hypercanes, enorme orkanen zoals de Grote Rode Vlek op de planeet Jupiter. De vele dieren die toen na de zondvloed op aarde verspreid waren werden alsnog gegrepen door de rampen en begraven is as en modder. Anderen werden bewaard onder unieke chemische omstandigheden of ingevroren. Het heden is niet de sleutel tot het verleden, de Bijbel kan ons echter helpen om geologische kenmerken over de hele wereld te begrijpen. Deze korte film sluit af met een verwijzing naar 2 Petrus 3:3-4.

Mount St. Helens

In 1980 barstte de vulkaan Mount St. Helens uit. Door de stoomexplosie werden meer dan honderd jaar oude bomen als tandenstokers afgebroken en ontdaan van hun schors. Geologen zagen bij Mount St. Helens voorbeelden van snelle geologische verandering. Fijne lagen ontstonden in uren, canyons van tientallen meters werden diep uitgesleten. Modderstromen groeven zich in tientallen meters in massief gesteente. De ontwortelde en kapotgeslagen bomen zorgden voor een grote drijvende mat op Spirit Lake. Door het op elkaar botsen raakte het schors los en zakte dat naar de bodem van het meer om zo een laag schorsveen te vormen. Boomstammen zonken naar de bodem van het meer. Op een vergelijkbare wijze zou het fossiele bos van Yellowstone zijn ontstaan. “Mount St. Helens is een zeer kleine catastrofe in vergelijking met de zondvloed of de grote catastrofes onmiddellijk na de zondvloed. Het geeft echter een beter beeld wat er in die tijd gebeurde dan de trage geologische processen die het meest in het heden worden gezien.” Deze korte film sluit af met een verwijzing naar 2 Petrus 3:5-6.

Aardlagen

Aardlagen zijn vaak goed zichtbaar in bergen, plateaus en ravijnen over de hele wereld. Waar komen deze aardlagen vandaan. Volgens de ‘Flood Geology’-dvd zijn huidige processen niet het antwoord, omdat ze tegenwoordig vaak worden afgezet in dunne lagen langs de buitenrand van continenten. Toch zijn er op de een of andere manier dikke lagen sediment ontstaan gevuld met goed bewaarde fossielen. De zondvloed geeft een aanwijzing om deze puzzel op te lossen. In beeld verschijnt een verwijzing naar Genesis 7:19-20. Het hele continent onder water kan zeedieren verklaren op toppen van de bergen. In het laatste deel van deze korte film wordt geoloog dr. Andrew Snelling geïnterviewd. Hij wordt bevraagd op aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed. Snelling ziet vijf eenvoudig te onderscheiden aanwijzingen:

 1. Zeedieren ver boven zeeniveau. We vinden zeedieren in de hoogste aardlagen van de Grand Canyon. Zo’n kilometer of anderhalf boven zeeniveau.
 2. Dikke lagen van modder en zand. We zien boomstammen door diverse lagen heen steken, deze lagen moeten tegelijk gevormd zijn anders zou de boomstam verrotten. Diverse lagen in de Grand Canyon zijn gebogen. Deze moeten zijn gebogen toen ze nog zacht waren.
 3. Lagen uitgestrekt over continenten. De Redwall Limestone bijvoorbeeld is te vinden in de Grand Canyon, maar ook in het Oosten van de Verenigde Staten.
 4. Diepe en uitgestrekte erosie. De rand van de Grand Canyon kent een enorm vlak oppervlak welke zich uitstrekt over duizenden vierkante kilometers.
 5. Zandtransport over de continenten. Sommige zandkorrels van de Navajo-zandsteen in de Grand Canyon moeten afkomstig zijn uit de Appalachen. Welk proces kan materiaal vervoeren van de Appalachen helemaal naar het zuidwesten?

Deze processen passen goed bij een wereldwijde zondvloed zoals deze in de Bijbel beschreven staat.

Fossilisatie

Ammonieten.

Dode dieren zijn in een mum van tijd opgegeten door aaseters en bacteriën. De zachte weefsels binnen dagen of weken, de harde delen binnen een maand of twee. Toch bevatten de aardlagen miljarden fossielen. Hoe is dat te verklaren? Als een kadaver afgesloten is van zuurstof en buiten het bereik van gravende dieren dan maakt het een goede kans om te fossiliseren. De aardlagen geven aanwijzingen voor massale begravingen in het verleden. “Veel fossielen zijn niet alleen goed bewaard gebleven, ze worden ook gevonden in zeer fijne sedimentlagen. Fijne lagen blijven zelden lang bestaan, omdat allerlei dieren in de modder graven om op zoek te gaan naar voedsel. In slechts een paar weken of maanden zijn de oorspronkelijke lagen vernietigd.” In het fossielenarchief zijn dit soort totaal omgewoelde aardlagen echter zeldzaam. Doordat ze snel achter elkaar zijn afgezet konden de bodemdieren hun werk niet doen. Dit laat zien dat stromend water in enkele maanden modder en zand over een gebied afzette. Volgens de ‘Flood Geology’-dvd is de zondvloed hiervan de oorzaak. Als afsluiting wordt er verwezen naar Genesis 7:19-20.

Steenkool

We zien steenkool in grote hoeveelheden op onze continenten. Binnen de geologie zouden dergelijke afzettingen vele duizenden tot miljoenen jaren nodig hebben om zich te vormen. Je hebt ongeveer tien centimeter plantenmateriaal nodig om een centimeter steenkool te krijgen. Volgens naturalistische geologen is het steenkool het gevolg van opbouw van veen in moerassen gedurende miljoenen jaren. Het vormen van steenkool op deze manier geeft echter problemen. De boven- en onderkant van de steenkoollagen zijn meestal vlak en dunne laagjes sediment worden vaak gevonden in de lagen zelf. In moerassen breken wortels van planten de veenlagen af en verknoeien zo de mooie gelaagdheid. Boomstammen dringen door in het moerasven zodat de laag erg onregelmatig wordt. Er is geen enkel modern proces dat het ontstaan van steenkool kan verklaren. De Bijbelse zondvloed kan echter de sleutel tot een verklaring zijn. In beeld zien we 2 Petrus 3 vers 6 verschijnen. Tijdens de zondvloed hebben weken van onophoudelijke regen de bodem en planten weg geërodeerd en hebben vloedgolven de bossen van de wereld vernietigd. Sommige planten en bomen werden direct begraven, anderen zelfs direct vernietigd. Maar de meeste bomen en planten dreven op het water totdat ze doorweekt raakten en naar de bodem zonken. Een continue stroom van zinkende planten zou dikke lagen steenkool kunnen verklaren. Doordat de lagen niet verstoord zijn door groeiende planten konden er gelaagdheden ontstaan. Afgewreven boomschors zou de schors in steenkool verklaren, verticaal zinkende boomstammen zouden de stompen verklaren die bovenop de steenkoollagen liggen zonder daarin door te steken. In beeld zijn plaatjes te zien hoe dat te werk ging bij Mount St. Helens. “De zondvloed biedt een verklaring voor het ontstaan van steenkool. En dat is in overeenstemming met een aarde die pas duizenden jaren oud is. De enorme steenkoolreserves op onze planeet zijn een herinnering en eerbetoon aan een mooie en rijke wereld die nu verloren is gegaan.” Als afsluiter wordt de tekst uit 2 Petrus 3:6 laten zien.

Canyons

Ons aardoppervlak kent diep uitgesneden kloven die zich door massief gesteente hebben gesneden. Hoe zijn deze ontstaan? Een klein beetje water gedurende lange tijd of een grote hoeveelheid water in een korte tijd? Moderne rivieren snijden zich over het algemeen niet in massief gesteente. Riviererosie is niet in staat om deze geweldige kloven te maken. Volgens de makers van de dvd bied ook hier de zondvloed een mogelijke verklaring. We zien canyonvorming al op kleine schaal gebeuren na een heftige regenbui in onze achtertuin. Op grotere schaal hebben we waargenomen dat modderstromen snel kloven kunnen vormen, zoals bij Mount St. Helens waar Engineers Canyon in enkele dagen is uitgesleten. Dat gebeurde, zoals hierboven aangegeven, zelfs in massief gesteente. We zien kloven vandaag de dag alleen vormen gedurende een catastrofaal proces. Tijdens en na de zondvloed zouden canyons zich gemakkelijk kunnen vormen door stromend water, moderstromen en zware regenval. Dé ingrediënten voor canyonvorming. Als laatste wordt verwezen naar de Grand Canyon. Volgens de video zijn de aardlagen van de Grand Canyon tijdens de zondvloed gevormd, maar dateert de kloof zelf van na de zondvloed. We spraken hierboven al van zware regenval en mega orkanen (hypercanes) na de zondvloed. Hierdoor ontstonden er grote meren. De video beweert dat er stroomopwaarts aanwijzingen zijn gevonden voor het bestaan van die meren. Het water in die meren werd vastgehouden door een dam. Op een dag brak de dam en stroomde al het water in een razend tempo naar de oceaan. We vinden inderdaad stroomafwaarts enorme afzettingen van sedimenten. Het filmpje wordt afgesloten met een verwijzing naar Genesis 6:17.

Snelle soortvorming

In de moderne wereld zijn kruisingen bekend tussen kamelen en lama’s. Zo verschillend en levend op verschillende continenten, maar toch in staat om samen jongen te krijgen. Dit is uit te breiden met talloze voorbeelden: zebra’s en paarden, tijgers en leeuwen, aardappels en pepers, etc. Gezien de huidige omstandigheden zou je verwachten dat nieuwe soorten snel hun vermogen zouden moeten verliezen om zich met andere soorten voort te planten. Lama’s en kamelen zijn zo verschillend. Hoe kunnen zulke grote veranderingen in korte tijd zijn ontstaan? Voor naturalistische biologen een mysterie voor creationistische biologen niet zo. Het Bijbelse scheppingsverhaal kan namelijk antwoord geven op dit mysterie. Planten en dieren bezitten een enorme reserve aan genetische informatie. Deze reserve kan een verbazingwekkende verscheidenheid aan vormen en functies produceren. De dvd noemt als voorbeeld dat de meeste moderne honden uit slechts een handvol rassen in de 17e eeuw komen. Toch is dit soort aangepast aan zowel poolgebieden als woestijnen. Deze informatie was reeds aanwezig in de honden. Zo is ook het geval bij andere gedomesticeerde dieren. Als alle niet-gedomesticeerde dieren ook dezelfde schat aan informatie in hun genoom hadden, dan kunnen we begrijpen hoe een enkel paar katachtigen alle huidige katten kon voortbrengen. Waar kwam deze informatie vandaan? “De Bijbel openbaart dat God in het begin alle dier- en plantensoorten heeft geschapen. We leren nu dat God een enorme hoeveelheid informatie in elke geschapen soort plaatste, waardoor ze zich konden diversifiëren in de huidige soorten. De informatie was er al, vanaf het begin. Dit is geen evolutie vanuit een lagere levensvorm. Het is een creatie van de alwetende, almachtige, oneindig wijze Schepper, Die onze aanbidding en lof waardig is.” Dit filmpje wordt afgesloten met een verwijzing naar Genesis 6 vers 20.

De geografische verspreiding van de diersoorten

Waarom vinden we landschilpadden op de eilanden in de Stille Oceaan en 15.000 kilometer verderop op een eiland in de Indische Oceaan? Dit kan met veel voorbeelden worden uitgebreid. De huidige verspreiding van dieren zorgt voor hoofdbrekens bij biologen. Het huidige migratiegedrag van diersoorten kan dat niet goed verklaren. De lezer voelt wel aan, volgens de dvd hebben we met de Bijbelse zondvloed wel een sleutel in handen. In het beeld wordt verwezen naar Genesis 7:19-20 en Genesis 8:18-19. De vissen konden buiten de ark overleven, zelfs de zoetwatervissen. Als verklaring daarvoor geeft de dvd aan dat het jaren kan duren voordat zoet water uit rivieren, zoals de Amazone in Brazilië, zich mengt met het zoute water van de oceaan. Zoet water blijft als het ware jarenlang drijven op het zoute water. Zoetwaterdieren kunnen daarom dus overleven in de ‘zoetwaterlaag’. Ook planten konden zo overleven. Toen het water terugtrok zouden matten met vegetatie, maar ook vissen, achtergelaten zijn in meren en andere plaatsen op de hele wereld. Mount St. Helens, zie hierboven, wordt hiervoor als voorbeeld ter ondersteuning van de ‘drijvende mat’-hypothese aangehaald. Sommige matten zijn waarschijnlijk nog eeuwenlang blijven drijven op het zondvloedwater. Deze matten zouden schildpadden en andere beesten naar afgelegen eilanden gebracht kunnen hebben. Deze matten werden meegevoerd door oceaanstromingen.

De ijstijd

Er valt vandaag de dag in de polen niet genoeg neerslag om de enorme ijskappen van Groenland en Antarctica op te bouwen, laat staan een gigantische ijstijd te genereren. Volgens de makers van de dvd zou de zondvloed een antwoord kunnen bieden. In de rest van de video wordt meteoroloog Michael Oard geïnterviewd. Hij heeft zich uitgebreid bezig gehouden met de ijstijden en daar een theorie over ontwikkeld. Volgens Oard zou het oceaanwater tijdens de zondvloed zijn opgewarmd door massavulkanisme. Het huidige oceaanwater is rond de 4 graden Celsius, maar dat zou na de zondvloed maar zo 30 graden geweest kunnen zijn. Oard: “Maar dan begint het af te koelen en die koeling gebeurt hoofdzakelijk door verdamping.” Terwijl de oceanen afkoelden begon er zware sneeuw te vallen. Met computersimulaties valt aan te tonen dat sneeuw ver landinwaarts op de koele continenten valt. IJskappen worden duizenden decimeters dik. Het hele koelingsproces werd nog eens versneld door een dik deken van vulkanisch as in de dampkring. Oard: “Vanwege de instabiliteit van de aarde na de zondvloed zou er veel vulkanisme zijn. Aerosolen zijn kleine deeltjes met een diameter van ongeveer één micron. Deze zullen meerdere jaren in de stratosfeer blijven zweven. Ze reflecteren zonlicht terug de ruimte in, dus je hebt een koelmechanisme. Het ijs gaat zich ophopen en uiteindelijk zal het op een punt komen dat de piek zal zijn. Dat is het glacial maximum.” Zodra het oceaanwater is afgekoeld, vertraagt de verdamping en begon het ijs te smelten. Van de warme wereld na de zondvloed tot aan het smelten van het ijs duurde slechts enkele eeuwen. Oard geeft aan veel aanwijzingen te zien voor slechts één ijstijd en een catastrofaal smelten van het ijs. Aan het einde van de tiende en laatste video van deze dvd wordt nogmaals verwezen naar de Bijbelse zondvloed en wel door de teksten van 2 Petrus 3:3-4 in beeld te laten zien.

Bonusmateriaal

De dvd biedt meer dan alleen de tien filmpjes die getoond worden in het Creation Museum. Het bevat ook vier reclamefilmpjes en een uitleg van de manager inhoud van het Creation Museum, Mike Matthews. Het eerste filmpje is reclame voor de dvd van Tim Lovett over de ark.2 Het tweede filmpje is wat uitgebreider met reclame voor Answers Acadamy. Answers Academy is een cursus waar ik in mijn eerste creationistische jaren veel aan heb gehad. In dertien uur krijg je les van de docenten dr. Terry Mortenson (wetenschapshistoricus en theoloog), dr. Jason Lisle (astrofysicus) en Ken Ham (onderwijskundige en directeur van Answers in Genesis).3 Het derde filmpje maakt reclame voor de sprekers van Answers in Genesis. In deze video geven tien sprekers aan waarom het van levensbelang is om in de historiciteit van de Schrift te geloven. Het laatste filmpje bevat algemene aandacht voor Creation Museum en Answers in Genesis. Mik Matthews geeft in zijn video uitgebreide toelichting over het waarom van de tien hierboven besproken video’s. Hij geeft aan dat elk filmpje langs experts gegaan is om het te controleren op juistheid. Zo is bij het beginfilmpje gebruik gemaakt van de geofysicus dr. John Baumgardner en zijn Catastrophic Plate Tectonics. En verkreeg het laatste filmpje over de ijstijd instemming van de meteoroloog dr. Larry Vardiman.

Als laatste is er nog wat supplementair materiaal toegevoegd aan de dvd. Er wordt verwezen naar een zestal artikelen waarvan er vijf als link zijn opgenomen en een zesde als pdf is toegevoegd. De pdf is een uitleg van Catastrophic Plate Tectonics door dr. Andrew Snelling. De eerste link verwijst naar een artikel over de leeftijd van de aarde en is van dr. Terry Mortenson en dr. John Morris.4 De tweede link verwijst naar het eerste deel van een artikelenreeks over geologische aanwijzingen voor de zondvloed van dr. Andrew Snelling.5 De derde link verwijst naar een artikel van dr. John Whitmore over fossielen van schelpen die veel worden gevonden in de aardlagen.6 Het vierde artikel gaat over soortvorming, maar helaas is de link niet langer operabel.7 Het laatste artikel waar naar verwezen wordt is een artikel over de ijstijd geschreven door Michael Oard (M.Sc.).8 Het bonusmateriaal bevat ook een poster over de verdeling van continent(en) vóór, tijdens en na de zondvloed. Tekst toevertrouwd aan het (digitale) papier slaagt er niet in om een museumbezoek te vervangen. Ik zou u daarom beslist aanraden om, wanneer u in de gelegenheid bent, zelf een kijkje te gaan nemen in het Creation Museum.9 Ik ben zeer blij dat een particuliere sponsor mij de gelegenheid bood om deze reis te maken.

Dit verslag en het bezoek aan het Creation Museum is mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van een particuliere giftgever. Wilt u ook een project ondersteunen? Bezoek dan onze projectenpagina.

Voetnoten

 1. https://logos.nl/dinosauriers-en-drakenverhalen/.
 2. https://answersingenesis.org/store/product/noahs-ark-thinking-outside-box/?sku=30-9-188.
 3. https://answersingenesis.org/store/product/answers-academy-curriculum/?sku=40-1-164.
 4. http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/key-age-of-earth.
 5. http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n4/geologic-evidences-part-one.
 6. https://answersingenesis.org/fossils/fossil-record/should-fragile-shells-be-common-in-the-fossil-record/.
 7. https://answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/two-of-every-kind/.
 8. https://answersingenesis.org/environmental-science/ice-age/setting-the-stage-for-an-ice-age/.
 9. https://creationmuseum.org/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!