Zwemmende stegosaurus

by | jul 14, 2018 | Onderwijs, Paleontologie

Met hun dakpanvormige platen, zware stekels en kleine kop zou je niet verwachten dat stegosauriërs goede zwemmers zijn. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat de stegosaurus weleens natte voeten kreeg. Het bewijs? Fossiele pootafdrukken.

Vanaf 1993 zijn er op verschillende plaatsen ter wereld fossiele pootafdrukken gevonden die werden toegekend aan een nieuwe dinosoort, Deltapodus brodricki. Paleontologen van de universiteit van Sheffield in Engeland denken echter dat deze afdrukken weleens van een stegosaurus kunnen zijn.

Ook in Engeland zelf zijn afdrukken gevonden. Deze zijn gemaakt door een dino die door het water waadde en peddelde. De Britten hebben alleen maar sporen van de achterpoten gevonden. Daarom denken ze dat het dier zich met z’n achterpoten op de bodem afzette, en dat de voorpoten vrij van de grond bleven. Omdat niet alle sporen overeenkomstig zijn, denken de wetenschappers dat het om verschillende momentopnames gaat waarbij het waterniveau nu eens hoger, dan weer lager was (zoals in een golfslagbad).

Uit deze ontdekking kun je twee conclusies trekken:
1. De dieren bewogen zich voort door water.
2. Door water vervormde pootafdrukken zijn verkeerd geïnterpreteerd als loopspoor van een nieuwe dinosoort.

Dat roept vragen op. Stak de dino op vrij normale wijze een stuk water over? Of was het een noodgeval? Als dat laatste het geval was, gebeurde dat dan misschien tijdens de zondvloed of erna? Het onderzoek zegt ook iets over het aantal dino’s dat Noach in de ark moest meenemen: bepaalde soorten bestaan kennelijk niet, dus gingen er logischerwijs ook minder mee dan gedacht.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2015, Zwemmende stegosaurus. Deze dino kreeg wel eens natte voetenWeet 34: 9.

M
"

Artikelen

Artikelen