Blij met Logos Instituut, u ook?

by | sep 8, 2016 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“Ik ben heel blij met wat de mensen van Logos doen: op een wetenschappelijke wijze aannemelijk maken voor halve wetenschappers zoals jij en ik, maar ook voor leken en hele wetenschappers, dat een schepping van zes dagen en dus een relatief jonge aarde helemaal niet zo onwaarschijnlijk zijn. Zij vormen daarmee een kleine, vaak verguisde minderheid, niet alleen binnen de wetenschap, maar zelfs onder de christenen. Zij verdienen onze sympathie en steun.” Deze bemoediging kregen wij te lezen via onze Facebookpagina. Dergelijke bemoedigingen doen ons goed en geven energie om koers te houden. Dit energielevel is overigens niet afhankelijk van wat mensen over ons schrijven, maar van God onze Schepper. Regelmatig bemerken we via onze e-mail, Facebook en website dat er bij sommige mensen een ongeremde haat is tegen het onderwijs dat de aarde is zes dagen is geschapen door God. Deze berichten laten zien dat er toch bepaalde snaren geraakt worden.

girl-1641215_1280

Het kerkelijke jaar is weer begonnen. Veel kerkelijke gemeenten starten weer met verenigingsavonden, bijbelkringen, gebedsgroepen, catechisaties en andere activiteiten. Zou Logos Instituut wat kunnen betekenen in deze activiteiten? Nodig ons uit om een spreekbeurt te vervullen op een van de kerkelijke activiteiten, de doelgroep kan (bij wijze van spreken) variëren van 0 tot 100 jaar. Heeft u bij het geven van catechisatie vragen over de schepping, zondeval, zondvloed of andere apologetische zaken, stuur ons een mail en wij voorzien u van een passend antwoord of laten u in contact komen met een expert die u verder zou kunnen helpen. Andersom kunt u ons ook helpen. Wij vragen u allereerst om uw steun in het gebed, wij hopen dat er binnen de gebedsgroepen ook voor de activiteiten van Logos Instituut gebeden wordt. Daarnaast kan de kerkelijke gemeente ons op het collecterooster zetten, kunt u een gift overmaken naar NL53 INGB000 7655373 of anderen aansporen om een gift te geven. Onze collectekaart is hier te downloaden en vrij te verspreiden. Wij zijn een ANBI-instelling en dat betekend dat uw gift aftrekbaar is. Helpt u mee om het geluid van Logos Instituut breder te laten horen? Zodat het in Nederland weer klinkt dat onze God de wereld in zes dagen heeft geschapen en dat hij deze wereld nog steeds onderhoudt tot het einde toe. Zodat God in deze geseculariseerde maatschappij alle eer krijgt die Hem toebehoort.

De scholen zijn weer begonnen

Het_antwoordenboek_voor_kids_deel_1

“De boekjes zijn bruikbaar om voor te lezen aan de kinderen voordat ze gaan slapen. Door de antwoorden kunt u met uw kinderen spreken over de schepping, de dino’s en wetenschap en daarmee horen wat er in het hart van uw kind leeft.”

In alle regio’s van Nederland zijn de scholen weer begonnen. Na een tijd van rust mogen we het werk weer oppakken. In de bovenbouw worden er zaakvakken (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) gegeven. Deze methoden gaan vaak uit van het naturalistische wereldbeeld dat het leven op aarde miljarden jaren geleden ontstaan is uit een DNA/RNA-soep en zich zo langzaam, stapje voor stapje, ontwikkeld heeft tot de huidige soortenrijkdom op aarde. Kinderen die de Bijbel lezen kunnen daardoor in verwarring raken. Logos Instituut helpt om de klitten te ontwarren en de kinderen te leren antwoorden te formuleren. We lanceerden voor de zomervakantie onze website DinoDino (zie www.dinodino.nl) deze website wordt de komende maand verder aangevuld met filmpjes en artikelen. Daarnaast willen wij u wijzen op de prachtige serie van Ken Ham. Deze spreker, een man met een onderwijzershart, geeft antwoord op vragen die echt door kinderen zijn gesteld. De boekjes zijn te vinden in onze webshop en bruikbaar om voor te lezen aan de kinderen voordat ze gaan slapen. Door de antwoorden kunt u met uw kinderen spreken over de schepping, de dino’s en wetenschap en daarmee horen wat er in het hart van uw kind leeft. Een paar voorbeeldpagina’s treft u hier aan.

Een universitaire studie? Dat is toch gevaarlijk

Soms horen wij nog wel eens de uitspraak dat het beter is de kinderen niet naar een universiteit te sturen omdat ze dan van hun geloof zouden kunnen afvallen en de kerk daarmee vaarwel zeggen. Toch gaan er binnen de christelijke wereld steeds meer mensen studeren. Wij juichen dat van harte toe. Maar….binnen de universiteiten gaat men standaard uit van het naturalistische wereldbeeld. Dit kan voor sommige studenten als bedreiging worden ervaren. Het is daarom goed om deze studenten toe te rusten. Logos Instituut heeft materiaal voor studenten om bijvoorbeeld toegerust de colleges evolutiebiologie te volgen. Evolutie – Het nieuwe studieboek is uitermate geschikt voor eerstejaars studenten. In dit studieboek wordt de theorie van gemeenschappelijke afstamming op een nette en waardige manier ‘gefileerd’. Welke argumenten zijn daarvan bruikbaar en welke berusten op naturalistische aannames? Tijdens dit academische jaar is ons volgende advies: let goed op tijdens college, onderzoek de argumenten die aangedragen worden, doe je best op de tentamenstof. Een creationistisch paleontoloog verwoordde het zo: ‘Om de beste creationist te zijn moet je ook de beste evolutionist worden.‘ Academische creationisten die goed opgeleid zijn binnen het naturalistische wereldbeeld, zijn als beste in staat de zwakke plekken van de theorie van gemeenschappelijke afstamming aan te wijzen en een scheppingsbiologie op te bouwen. Bestel het boek hier.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!