Steeds minder geloof in Darwin

by | mrt 22, 2024 | Evolutie

Darwingeloof sterft steeds meer uit

Toegewijde aanhangers van de evolutieleer beweren dat er geen serieuze wetenschappers zijn die Darwins theorie betwijfelen. Of ze zeggen dat alleen creationisten problemen hebben met Darwin. Dat is niet waar. Nu de wetenschap steeds meer ontdekt over hoe het leven in elkaar zit, keert een groeiend aantal nadenkende mensen zich van Darwin af. Waardoor laten zij zich overtuigen?

Darwin jong

Iedereen kent Darwin als oude man met grote, witte baard. Dit is Darwin in z’n jonge jaren.

In Darwins tijd dacht men dat biologische systemen gebaseerd zijn op materie. Daar komt men nu op terug. Biologische systemen blijken namelijk gebaseerd te zijn op informatie. De cel en het DNA zijn een informatieopslag en -verwerkingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van codes en decodeermachines. Hierdoor is leven mogelijk. Die codes en machines kunnen niet stapsgewijs tot stand zijn gekomen, daar komt men steeds meer achter.

In de afgelopen decennia verschenen aan de lopende band boeken van wetenschappers die de fatale fouten van Darwins theorie behandelen. Een van de bekendere auteurs, biochemicus Michael Behe, schat dat ongeveer een derde van de professionele biologen niet langer in Darwins leer gelooft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting van The Third Way, een groep wetenschappers die probeert een alternatief voor het Darwinistische model te vinden. Ze hebben problemen met de verklarende waarde van Darwins theorie in het licht van het moderne begrip van variatie, mutatie en soortvorming. Daarom vinden ze dat een nieuwe theorie hard nodig is. Want Darwins oude theorie werkt niet, en God is nog steeds taboe…

Meer weten over Darwin?

Bronvermelding
Weet 58    Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine nummer 58, augustus 2019. De betreffende Weet is te koop via de Logos Webshop. Wil je vaker Weet Magazine lezen? Dan kun je ook abonnee worden via de website van Weet Magazine. Logos Instituut beveelt het Weet Magazine van harte aan.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!