Een extra afvoerpunt voor de IJssel; de Bypass

by | jul 24, 2019 | 06. Biologie, Techniek

Als je langs het Reevediep bij Kampen fietst kom je ze sowieso tegen: vogellaars. Uitgerust met hun camera’s en verrekijkers proberen ze bijzondere vogelsoorten te spotten, zoals de grote karekiet, roerdomp en de snor. Het Reevediep is niet alleen een mooie plek om vogels te spotten, maar het is ook de bypass van de IJssel.

De bypass, een hoogwatergeul, is aangelegd als een extra afvoer richting van de IJssel, als bescherming van Kampen. Zodat toestanden zoals in 1995, toen het water op de kade in Kampen stond, voorkomen kunnen worden. Door de klimaatveranderingen worden de waterstanden in de rivieren steeds hoger en neemt de kans op overstroming steeds meer toe. Door de bypass zal bij hoogwater de IJssel een halve meter lager staan. De aanleg van deze bypass hoort bij het ‘ruimte voor de rivier’-project. Hier valt ook de verlaging van het zomerbed bij Kampen onder. Toen dat zomerbed verlaagd werd, is er een oude kogge (een middeleeuws vrachtschip) gevonden.

Het water komt via de Reevesluis vanuit de IJssel het Reevediep in. Deze sluis regelt de waterstanden in het Reevediep, de waterstand in de Veluwerandmeren is namelijk hoger dan die van de IJssel. Op 15 april 2019 heeft koning Willem Alexander de sluis officieel geopend. Als het water aangekomen is bij de Veluwerandmeren dan moet het nog de goede kant op worden gestuurd, namelijk naar het IJsselmeer. Hiervoor moeten nog een paar aanpassingen worden gerealiseerd. Naar het noorden toe komt het water de Roggebotsluis tegen deze moet worden gesloopt, zodat het water daar een vrije doorgang heeft. Naar het zuiden toe wordt er bij Elburg een sluis gebouwd om het water daar tegen te houden. Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wordt de dijk tussen de IJssel en het Reevediep verwijderd en kan het Reevediep fungeren als bypass, dit duurt nog ongeveer 3 jaar.

Voor het realiseren van de bypass was veel tegenstand. De bypass is dwars door het boerenland en het natuurgebied De Enk gegaan. Voor de boeren moest compensatie worden geleverd, omdat ze het gebeid moesten verlaten. Het natuurgebied De Enk is een natura2000 gebied, dit betekend dat het gebied beschermt is en dat je het niet zomaar mag veranderen zonder onderzoek te laten doen en de gelede schade aan de natuur te compenseren. Daarom is er voor compensatie gezorgd door rietkragen aan te leggen bij de uitmonding van het Reevediep naar de Veluwerandmeren. Veel mensen vinden het een angstig idee dat Kampen nu op een soort eiland ligt en zijn bang voor een overstroming hiervan. Echter, de kans dat dit gebeurt is vele malen kleiner dan de kans dat de IJssel overstroomt zonder de aanleg van de bypass.

Ondanks de tegenstand is het plan voor de bypass er wel door gekomen en eind 2022 kan de bypass in gebruik worden genomen. Er ligt ook nog een plan om het dorp Reeve te bouwen aan het Reevediep, het is nog niet bekend of en wanneer dit zal gebeuren. Het Reevediep is niet alleen een bypass voor de IJssel, maar ook een mooi recreatiegebied om bijvoorbeeld vogels te gaan spotten of een rondje te fietsen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!