Schepping, evolutie en het karakter van God

by | dec 17, 2020 | Evolutie, Onderwijs, Theologie

Zijn schepping en evolutie zonder problemen te combineren? Nee, want het aanvaarden van de evolutietheorie tast het beeld van God en het Evangelie fundamenteel aan. Evolutie is een wreed en onpersoonlijk proces vol dood en lijden. De God van de Bijbel is de God van het leven. Hij is barmhartig en rechtvaardig, persoonlijk betrokken, en is níet de oorzaak van dood en lijden.

Evolutie schepping God

Volgens de christelijke leer van alle eeuwen heeft God de wereld zeer goed geschapen en heeft de zondeval van de mens het kwaad in de wereld gebracht, zoals beschreven staat in Genesis 1-3. Sindsdien is de schepping aan zinloosheid onderworpen en snakt ze naar verlossing(1).Volgens de evolutietheorie is het echter heel anders gegaan. Het leven op deze wereld, inclusief de mensheid, is ontstaan door een proces van miljoenen jaren van strijd, dood, uitsterving, en lijden. Kleine toevallige veranderingen en natuurlijke selectie lieten verschillende levensvormen ontstaan die zich steeds verder ontwikkelen. Charles Darwin schrijft in zijn boek ‘The Origin of Species[A]: ‘Het meest verhevene dat we ons maar kunnen voorstellen, namelijk de mens, is het directe gevolg van de oorlog van de natuur. Van lijden en dood.’ 

Toch aanvaarden steeds meer christenen het evolutiemodel als Gods scheppingsmethode. Dit wordt ook wel theïstische evolutie genoemd [B]. Hieronder volgen drie theologische redenen waarom evolutie als Gods scheppingsmethode niet past bij de God van de Bijbel.

1. God is goed en rechtvaardig

De dood is een gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens Adam, niet het oorspronkelijke ontwerp van God. De HEERE is de Bron van het goede, en deelt dit rijkelijk uit. Zijn juk is zacht en Zijn last licht(2). Zelfs tegen het afkerige Israël zegt de HEERE: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jer. 29:11). 

Als de evolutietheorie waar is, dan had God de mens en de hele natuur al vóór de zondeval onderworpen aan vele miljoenen jaren van dood en uitsterving. Onze rechtvaardige God zou een onschuldige schepping niet aan zulk lijden onderworpen hebben dan alleen als het gevolg van menselijke zonden(3). De dood is het gevolg van de overtreding van Adam, en komt dus nádat de schepping voltooid is(4). De aardbodem is omwille van de zonde vervloekt(5). Gelukkig is het daar niet bij gebleven. God beloofde al direct na de zondeval om een Verlosser te zenden(6). Wat bijzonder dat God ons niet in onze zonden en gebrokenheid achterliet, maar door Christus de dood en zonde overwon voor al Zijn kinderen. 

2. God is barmhartig

God is barmhartig(7), en daarom is het niet voor te stellen dat Zijn scheppingsmethode wreed is. In de evolutietheorie staat de ‘survival of the fittest’ centraal. De beter aangepaste (sterkere) soorten overleven ten koste van de minder goed aangepaste (zwakkere) soorten. Het recht van de sterkste is niet een principe dat we terugzien in Gods karakter of geboden(8). De HEERE verkoos Israël niet omdat het zo sterk of goed was maar vanwege Zijn liefde en eed aan Abraham(9). God komt juist op voor het zwakke en ziet om naar het nederige en verachte(10). Dit zien we ook terug in de Persoon van Jezus. De wereld is door Dezelfde Jezus (het Woord(11)) gemaakt. Het is niet voor te stellen dat Zijn ‘scheppingsmethodes’ echt heel anders zijn dan Zijn karakter en Zijn daden, en dat Hij een schepping vol dood en lijden werkelijk ‘zeer goed’ zou noemen. Wat een troost dat de HEERE juist het zwakke heeft uitverkoren – ‘the survival of the weakest’.

3. God van Leven

De dood is Gods overwonnen vijand. Jezus heeft de dood (de laatste vijand) overwonnen en God zal de dood uiteindelijk in de poel van vuur werpen(12). Dan is moeilijk te begrijpen dat de dood deel uit zou maken van Gods scheppingsplan en juist noodzakelijk is voor het evolutieproces. Ook in de visioenen en profetieën over Gods herstel of herschepping is er geen plek meer voor dieren en mensen die elkaar verscheuren(13). In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is er geen plaats meer voor tranen, rouw en de dood(14). Daarom verwachten wij die herschepping met een groot verlangen, want om bij Christus te zijn is verreweg het beste(15).

Conclusie

Het combineren van de evolutietheorie en de schepping levert veel theologische problemen op. Dood, lijden en het recht van de sterkste zijn de motor achter het evolutieproces. Dit staat in schril contrast met hoe onze Schepper zich openbaart in de Bijbel. Hij is de God van het Leven, de volmaakte Schepper, Die barmhartig, goed en rechtvaardig is.

Bijbelse onderbouwing

Onderzoek het zelf!
1)
Rom. 8: 20-22 2) Mat. 11:30 3)1 Kor. 15:56, Hos. 4:1-3 4) Gen. 2:17, 3:19, Rom. 5:12-21, 1 Kor. 15:21-22 5) Gen. 3:17-20, 5:29. 6) Gen 3:15 7) Luk. 6:36, Ex. 34:6-7 8) Mark. 9:35, Jak. 1:9-10 9) Deu. 7:7-9 10) 1 Pet. 5:5-6, Ps. 138:6, Mat. 5:2-12 11) Joh. 1:3, Ps. 38 12) 1 Kor. 15:26, Op. 20:14 13) Jes. 11:6-9, 65:17-25 14) Op. 21:415 Fil. 1:23. 

Voetnoten

[A] Charles Darwin, The Origin of Species, London Everyman, 6e editie , 1928, (eerste druk 1859), p. 463.

[B] Het is goed om in gedachten te houden dat theïstische evolutionisten onderling verdeeld zijn over ‘hoe’ God dan precies geschapen heeft en over de plaats van de zondeval in dit verhaal. Gelukkig erkennen alle theïstische evolutionisten God nog steeds als Schepper, maar hun visie is inconsequent.

Dit artikel is overgenomen uit het tweede nummer van Bijbelvast.

Tags: Schepping evolutie God. Schepping evolutie God. Schepping evolutie God. 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!