Agenda

Congres Bijbel & Wetenschap 2022

Home » Events » Congres Bijbel & Wetenschap 2022

Livestream congres Bijbel & Wetenschap 2022

Doneer voor de organisatie van het congres Bijbel & Wetenschap 2022.

Live vragen stellen kan via de livestream op Youtube.
U kunt ook uw vragen per e-mail sturen aan Jan van Meerten (Fundamentum) die inhoudelijk hoopt te reageren.

Programma Congres Bijbel & Wetenschap 2022

Online lezing dr. Todd Wood (19.30 – 20.15 uur)

Online lezing dr. Matthew McLain (20.30 – 21.15 uur)

Uitleg overname organisatie congres Bijbel & Wetenschap

Ondanks de grote zorgen bij Jan van Meerten gaat het geplande congres Bijbel & Wetenschap van Fundamentum op D.V. 22 oktober in Hardinxveld-Giessendam door. Eind augustus is er goed overleg geweest tussen Jan en Kees van Helden (Logos Instituut). Jan heeft besloten om de uitvoering en verdere organisatie aan ons over te dragen. De gezondheid van Jan laat het niet toe om de benodigde tijd te besteden aan dit congres. Wel hoopt hij die dag bij de opening aanwezig te zijn. We bidden Jan en Carolien Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode.

We zien uit naar een gezegend samenzijn. U kunt zowel live als online van het congres Bijbel & Wetenschap genieten. Meld u zich aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. In Hardinxveld-Giessendam ontvangt u in de middag een lunchpakketje. Deelname aan dit congres kost 10 euro (voor Vrienden van Bijbelvast is dit 5 euro), welke aan de deur voldaan kan worden. U kunt uiteraard ook kiezen om naast het entreegeld ook een vrijwillige bijdrage te doen.

Het congres zal D.V. op 22 oktober 2022 plaatsvinden in De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam.

Er is een uitgebreide boekentafel aanwezig met een grote selectie producten vanuit onze webshop.

Programma Congres Bijbel & Wetenschap 2022

09:00 uur Inloop
09:30 uur
 Kees van HeldenOpening congres.
10:00 uur Dr. Benno Zuiddam – De rol van Schriftgezag in de Vroege Kerk.
10:45 uur korte pauze
11:00 uur Dr. Peter Korevaar – Onze aarde – een speciale planeet voor leven en onderzoek.
11:45 uur korte pauze
12:00 uur Drs. Hans Hoogerduijn – Rekolonisatie en de aardgeschiedenis: hoe de zondvloed en de roerige periode erna geschiedenis schrijven.
12:45 uur lange pauze
13:30 uur Dr. ir. Gert Kema – De rol van schimmels in Gods schepping.
14:15 uur korte pauze
14:30 uur Dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming.
15:15 uur korte pauze
15:45 uur Dr. ir. Gijsbert Korevaar – Scheppingsgeloof en rentmeesterschap: Bijbelse waarden en zorg voor de schepping.
16:30 uur Kees van HeldenAfsluiting congres.
16:45 uur lange pauze, boekenmarkt en vertrek uit Hardinxveld-Giessendam
19:30 uur Engelstalig toetje 1: Dr. Todd Wood – A creationist biosystematic method: The current status of baraminology.
20:15 uur korte pauze
20:30 uur Engelstalig toetje 2: Dr. Matthew McLain – Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view.

 

Sprekers Congres 2022
Dr. Peter Borger is moleculair bioloog.
Drs. Hans Hoogerduijn is (fysisch) geograaf.
Dr. ir. Gert Kema is fytopatholoog.
Dr. ir. Gijsbert Korevaar is Industrieel Ecoloog.
Dr. Peter Korevaar is sterrenkundige.
Dr. Matthew McLain is paleontoloog.
Dr. Todd Wood is bioloog en biochemicus.
Dr. Benno Zuiddam is nieuwtestamenticus en classicus.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!