Buitenbijbelse reisverslagen van de woestijnreis?

by | jun 25, 2024 | 04. Historische wetenschappen, Archeologie, Geschiedenis

Zijn er buitenbijbelse reisverslagen van de woestijnreis?

Bestaat er ook naast de Bijbel ook een reisverslag van de woestijnreis van Egypte naar het beloofde land?

Beste vraagsteller,

Het korte antwoord is dat dit er niet is. In een enkel geval geeft de geschiedschrijver Flavius Josephus (eerste eeuw) ons wat meer bijzonderheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de strijd die Mozes als Egyptische generaal gevoerd heeft tegen de Nubiërs, maar dat is uiteraard toen hij nog aan het Egyptische hof verbleef. Het is onduidelijk hoe de auteur aan deze informatie kwam. In de beschrijving van de veertigjarige tocht door de woestijn volgt Josephus de informatie uit de Bijbelboeken.

Wij weten niet zeker waar de berg Sinaï gelegen heeft. De berg die nu zo heet, kreeg die naam pas in de vierde eeuw na Christus. Er zijn diverse argumenten om een andere locatie aan te nemen. Zie de twaalfdelige Studiebijbel, deel 1, Excurs 9, “Israël in Egypte en in de Sinai”. Afhankelijk van de gekozen plaats van de berg en de veronderstelde route zijn er soms enige sporen van bewoning, rotstekeningen of inscripties die volgens sommige onderzoekers afkomstig zijn van Israëlieten. Dit is allemaal erg onzeker. Wij zijn dus aangewezen op het verslag dat in de Bijbel staat. Daar is niet gestreefd naar volledigheid, maar worden slechts enkele onderwerpen belicht die voor Israël en voor ons van belang zijn.

Prof. dr. M. J. Paul

Bronvermelding
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Refoweb.nl. Het oorspronkelijke artikel werd op 16 mei 2024 gepubliceerd.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!