European Creation Conference 2022 (verslag)

by | okt 20, 2022 | Bezoekersverslag

Ons bestuurslid Ilanah Pruis was aanwezig op de ‘European Creation Conference’ als spreker en vertegenwoordiger van Logos Instituut. Hieronder leest u een verslag van deze boeiende conferentie.

European Creation Conference

European creation conference

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2022 vond de derde European Creation Conference plaats in het Emmanuel Centre, om de hoek van het Parliament Square en Westminster Abbey. In deze kerk in hartje Londen, met zijn grote ronde ‘Central Hall’, verzamelden zich ongeveer 400 mensen in de oude houten kerkbanken rondom een podium dat aan weerszijden werd gesierd door grote banners van Creation Ministries International. Als spreker namens Logos Instituut mocht ik aanwezig zijn bij wat een bemoedigend en zeer leerzaam en gevarieerd programma zou worden.

Vrijdag

Op vrijdag werd het congres afgetrapt met een goede basis door Tommy Fretwell over de betrouwbaarheid van de Schepping. Daarna volgden de basics van biologie door Ramon Gomez waarbij helder werd uitgelegd hoe deze bouwstenen van het leven een uitstekend bewijs zijn van een Goddelijke ingenieuze Schepper die alles wat in ons is en wat zich om ons heen bevindt heeft bedacht. Hierbij werd de bekende analogie van software en hardware gebruikt en de essentiële input die nodig is van een ontwerper om deze te bedenken en te bouwen. Een inspirerende lezing volgde na de lunchpauze waarin door Philip Bell, de CEO van Creation Ministries, het concept van angst van dieren voor de mens werd uitgelegd en overdacht in de Bijbelse lijn vanaf het paradijs en de zondeval tot aan de situatie na de zondvloed. Tot slot werd de dag besloten met een prikkelende lezing door arts en chirurg Mr. Vaja Sodera die aan de hand van het voorbeeld van een specifieke zenuwuitloper vanuit de hersenen er geen doekjes om wond dat vanuit de evolutietheorie deze volkomen onterecht als onbelangrijk en overbodig bijproduct van evolutie wordt beschouwd en dat er wel degelijk een duidelijk design en functie zichtbaar is. Het laatste deel van zijn lezing verklaarde hij het afbreken van de staart van een hagedis, met de nodige humor doordrenkt, en de nodige lessen gelezen, waarbij de complexiteit van de ontwikkeling van botten en hun bijbehorende zenuwen werd besproken.
Op vrijdagavond hadden wij daarnaast een “Dutch Pizza Night” met de sprekers en bezoekers vanuit Nederland; een gezellige avond waarin naast het nuttigen van een heerlijke pizza er ook tijd was onze indrukken te delen en te genieten van het samenzijn met andere christenen.

Zaterdag

conferenceOp zaterdag startte de dag met een plenaire sessie door dr. Benno Zuiddam waarin heel helder de tijdsgeest van vandaag werd beschreven en gerelateerd aan denkers en filosofen van vroegere tijden met de duidelijke les voor ons dat vanuit de natuur en de Schrift de onveranderlijkheid van onze God en Zijn Woord helder is. Wij werden als luisteraars bemoedigd om staande te blijven en vast te houden aan “de gezonde leer”. Een overweldigende lezing volgde van dr. Roger Liebi over de oorsprong van taal, met de woordspeling naar Darwins werk door middel van de titel “on the Origin of Languages”. De ongelofelijke complexiteit van vroegere talen en de volledig correspondentie daarvan met een Bijbels wereldbeeld ten opzichte van het evolutionaire wereldbeeld werd helder en enthousiast uitgelegd. Zaterdagmiddag was er een aantal parallelle sessies. Ten eerste een lezing over de bewijzen voor de zondvloed, specifiek voor de aanwezige kinderen op het congres, met veel interactie en échte stenen om te onderzoeken. Ten tweede een lezing over klimaatverandering en ten derde een lezing over de vraag of wij ons brein zijn door mijzelf (Ilanah Pruis). Ik kan hier inhoudelijk weinig delen over de, ongetwijfeld leerzame, parallele sessies maar vond het overdenken van de complexiteit van ons brein en de argumenten voor en tegen de fysicalistische uitspraak dat wij gedefinieerd worden door onze hersenen zeer interessant (en dat zeg ik als bevooroordeelde schrijver natuurlijk).
De dag werd afgesloten met een prachtige lezing over het ontwerp en functie van de pols en enkel -gewrichten door de briljante ingenieur prof. Stuart Burgess die op eenvoudige wijze deze complexe zaken wist uiteen te zetten en daarbij de Schepper als grote Ontwerper verhoogde.

Bemoedigd door European Creation Conference

Na de officiële afronding en het dankgebed was de conferentie ten einde en denk ik dat ik net als vele anderen bemoedigd en opgebouwd naar huis kon gaan. Het was een zegen om andere christenen vanuit heel Europa te ontmoeten en zoveel te leren over de wereld om ons heen, waarin ik met hernieuwde verwondering voor de schepping en onze Schepper weer naar Nederland terugkeerde.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!