Extreme levenskunstenaars op Venus?

by | okt 22, 2020 | Biochemie, Onderwijs

De kunst om een bericht smakelijk te presenteren, is voor journalisten een onmisbaar onderdeel van hun werk. Soms levert dat echter merkwaardige resultaten op. In een onlangs verschenen video op de website over het weer wetteronline.de wordt gesteld:

„Is er leven op onze naburige planeet Venus? Mocht de ontdekking van microbieel leven op onze naburige planeet worden bevestigd, dan zou ons vroegere beeld van de kosmos op zijn grondvesten schudden. Het ontstaan van leven zou dan niet langer een uitzondering zijn die afhankelijk is van een bijna ongelooflijke reeks van buitengewone toevalligheden – maar de regel.“

Afgezien van de gebruikelijke, vanzelfsprekende frase „Het leven is het resultaat van vele absoluut uitzonderlijke toevalligheden “ wordt een wetenschappelijke bevinding die volgens de huidige stand van kennis verrassend is, hier op een ongepast dramatiserende toon becommentarieerd met verwijzingen naar de fosforverbinding fosfaan (PH3) in de atmosfeer van Venus. (In de onderliggende wetenschappelijke publicatie wordt de term fosfine gebruikt, die ook in het vakjargon wordt gebruikt, maar formeel onjuist is; de juiste term is fosfaan.) Dit gas wordt gezien als een mogelijk „biosignatuurgas“, omdat het ontstaan ervan op een rotsachtige planeet tot dusverre niet verklaard kan worden vanuit geologische processen.

In een recent verschenen artikel in Nature wordt een hele serie denkbare bronnen van fosfaan besproken en uitgesloten, om vervolgens ook leven als een denkbare oorzaak te noemen. De wetenschappers zijn echter aanzienlijk voorzichtiger in het presenteren van de resultaten dan de journalisten. Er is immers niet meer dan een langgolvig absorptiesignaal, karakteristiek voor fosfaan gedetecteerd, niet het molecuul zelf. Zo luidt dan ook het slot van het wetenschappelijke artikel: „Zelfs als de detectie van PH3 bevestigd wordt, benadrukken wij dat dit geen betrouwbare aanwijzing voor leven is, maar voor een ongebruikelijke en onverklaarde chemie.”

Bij alle theoretische overwegingen zou het evenwel interessant zijn, om erover na te denken hoe levende wezens uitgerust zouden moeten zijn om temperaturen van 400 °C in de diepere Venus-atmosfeer te kunnen weerstaan of te kunnen bestaan in wolken van 90% zwavelzuur. Met alles wat we tot nu toe over het leven weten, is dat onmogelijk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Wort und Wissen. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!