Stichting Logos Instituut stelt Jan Willem Slager aan als nieuwe directeur (persbericht)

by | okt 14, 2023 | Nieuws, Persbericht

Stichting Logos Instituut stelt Jan Willem Slager aan als nieuwe directeur

De Bilt, 14 oktober 2023, Jan Willem Slager is per 1 oktober 2023 benoemd tot nieuwe directeur van Logos Instituut. Logos Instituut wil heldere antwoorden geven op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap en doet dit via de website, spreekbeurten en het tijdschrift Bijbelvast.

Jan Willem Slager

De nieuwe directeur Jan Willem Slager is afkomstig van Rijkswaterstaat, waar hij leidinggaf aan een team dat toegepast onderzoek deed op het gebied van ecologie. Hij zal zijn directeursfunctie combineren met zijn huidige parttime werkzaamheden als docent Oude Testament bij het Evangelisch College. Slager studeerde weg- en waterbouw en behaalde een master theologie in Utrecht. Slagers jarenlange ervaring bij Rijkswaterstaat op het gebied van het toepassen van complexe wetenschappelijke inzichten in projecten en het uitwerken hiervan in management en communicatie komen in zijn nieuwe functie goed van pas.

Het bestuur van Logos Instituut is dankbaar dat Jan Willem Slager aangesteld kon worden zo laat Frans Gunnink, voorzitter van het bestuur weten.

Meer en meer beseffen christenen hoezeer het accepteren van het Woord van God als gezaghebbend, van belang is; zowel persoonlijk als maatschappelijk. Logos Instituut wil ouders, gemeenten en het onderwijs graag assisteren met praktische en toegankelijke middelen om die betrouwbaarheid te benadrukken. Daar gaan we met de nieuwe en bestaande teamleden met veel energie aan werken.

Directeur Jan Willem Slager:

Ik vind het een voorrecht met het team van Logos Instituut het werk verder te mogen voeren. We bouwen hierbij voort op het werk van mensen als Jan van Meerten, Kees van Helden en het hele team, die Logos hebben gemaakt tot wat het nu is. Wij gaan verder op het pad van samenwerken met kerken en organisaties die uitgaan van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Elkaar helpen en versterken, is hard nodig om te laten zien dat de Bijbel relevant is en blijft voor elke tijd, waarbij we vooral de jeugd op het oog hebben. Ik hoop van harte dat we ook voor studenten relevanter kunnen worden.
Slager merkt verder op hij zich ervan bewust is dat het verder uitbouwen van het Logos Instituut een kwestie is van gebed, de gave van onderscheiding en wijsheid van de Heere.”

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!