PERSBERICHT: Logos Instituut schoolt theïstisch evolutionisten bij

by | okt 23, 2019 | Biologie, Genetica, Persbericht, Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Onlangs verscheen het boek “En God zag dat het goed was: Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen” dat door veel van de 26 auteurs gezien wordt als een aanvulling op het twee jaar geleden uitgekomen boek van Gijsbert van den Brink “En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie”. De bijdragen aan het nieuwe boek zijn vooral geschreven door theologen en filosofen, waarvan de meesten de (neo)darwinistische evolutietheorie aanvaarden en de theïstisch evolutionistische richting van Van den Brink volmondig of aarzelend onderschrijven.

Logos Instituut wijst deze conclusie radicaal af. Ten eerste omdat het theïstisch evolutionisme met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming strijdig is met de openbaring in de Schrift, maar ook omdat veel (recente) natuurwetenschappelijke waarnemingen niet te rijmen zijn met deze “deep time” en “common descent”. Op de zwakke en onjuiste kanten van het (neo)darwinistische evolutiemodel, zoals deze wordt verwoord in de appendix van “En God zag dat het goed was”, is reeds in een aantal artikelen, o.a. in het Reformatorisch Dagblad, gewezen.

Meermaals heeft Logos Instituut aanhangers van het theïstisch evolutionistische model erop aangesproken zich meer te verdiepen in wat er door tegenstanders daarvan in wetenschappelijke artikelen en boeken is geschreven. Vaak kwamen daarop reacties als “dat heb ik lang geleden al eens gedaan” of “daar ga ik mijn geld/tijd niet aan besteden”. En dat blijkt ook nu weer uit de bronnen die genoemd worden in “En God zag dat het goed was”.

Daarom komt het Logos Instituut met cadeautjes voor de betrokkenen bij het boek “En God zag dat het goed was”: de uitgever, de redacteuren, de auteurs, de sprekers tijdens de presentatie en het novembercongres over het boek, ook de enkelingen die de theïstisch evolutionistische visie niet aanhangen. Allen ontvangen het boek Genetic Entropy van dr. John C. Sanford op woensdag 23 oktober in de bus (meestal op hun werkadres). In het boek toont Sanford (emeritus hoogleraar Cornell University), vanuit allerlei bronnen aan dat het genetisch verval bij alle organismen -en dus ook de mens- zo snel gaat dat zij meerdere duizenden jaren niet kunnen overleven. Het geringe aantal gunstige mutaties kan daartegen niets uitrichten. Evolutie van eencellige naar mens is hierdoor gewoonweg een onmogelijkheid. En dat is slechts één van de problemen voor het (neo)darwinistische evolutiemodel.

Logos Instituut hoopt en bidt dat dit boek een aanzet mag zijn voor het heroverwegen van de positie betreffende het onderwerp schepping-evolutie en dat het naar meer mag smaken.

Op de website van Logos Instituut is de brief te lezen die met de verzonden boeken is meegestuurd (https://logos.nl/wp-content/uploads/2019/10/Brief-boek-Sanford.pdf) evenals een eenvoudige journalistieke impressie van de inhoud van het boek Genetic Entropy: https://logos.nl/genetic-entropy-genetisch-verval-de-stille-moordenaar-een-vernietigend-argument-tegen-evolutie/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!