De Bijbel over de ouderdom van de aarde 

Christenen hebben het vaak over de schepping van zo’n 6000 jaar geleden. De meeste wetenschappers gaan uit van een 4,5 miljard jaar oude aarde. Maar, wat zegt de Bijbel eigenlijk over de ouderdom van de aarde? En is het belangrijk?

De Bijbel zegt nergens letterlijk ‘de aarde is 6000 jaar oud’. Er zijn christenen die deze afwezigheid gebruiken om mee te gaan met het (evolutie)model van een oude aarde. Dan worden geloof en evolutie samengebracht. Toch staan er wel gegevens in de Bijbel die iets zeggen over de maximale ouderdom van de aarde, en het is belangrijk dat we deze serieus nemen. Heel de Schrift is immers door God ingegeven (2 Tim. 3:16), en God spreekt altijd de waarheid (Num. 23:19). 

1. Scheppingsdagen van 24 uur

Het feit dat God de scheppingsdagen in de volgorde noemt als de eerste, de tweede, de derde, enzovoorts betekent (in het Hebreeuws) dat het om dagen van 24 uur gaat en niet om lange periodes. Dat geldt ook voor de formulering ‘toen was het avond geweest, en het was morgen geweest’. Dit duidt ook op een 24-uurs cyclus die past bij de rotatie van de aarde om de as (zie ook Dan. 8:26). De opdracht om op de zevende dag te rusten van het werk op de eerste zes dagen kan ook alleen maar wijzen op normale dagen van 24 uur. In Gen. 1:14 moet het, gezien de aanduiding in vaste tijden en van dagen en jaren, ook gaan over dagen van 24 uur. De dag uit 2 Pet. 3:8 moet verder letterlijk genomen worden, juist om het contrast aan te geven tot de duizend jaar. In de scheppingsweek passen dus geen miljoenen jaren. 

2. Geen eerder vergane wereld

jonge aarde

1.In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Genesis 1:1 tot 3.

Sommige uitleggers menen dat er nog van alles is gebeurd tussen vers 1 en 2. Bijvoorbeeld een eerdere schepping die vergaan is. Maar niets in de Bijbel geeft aanleiding om dat te beweren en solide te onderbouwen. Gen. 1:1 is op te vatten als een onafhankelijke hoofdzin, of ook wel samenvattende titel. Vers 2 geeft aan hóe de aarde was toen God begon met scheppen in vers 3, namelijk onbewoonbaar (zie ook Jes. 45:18). Dit slaat beslist niet op een ‘chaos’ als gevolg van een eerdere (zonde)val. Tussen Genesis 1:1 en 1:3 passen dus geen miljoenen jaren.

3. Rekenen met geslachtsregisters

De Bijbel bevat een volledig overzicht van de leeftijden of de geslachten van Adam tot Christus.  We weten uit allerlei gegevens dat Abraham ongeveer 2000 jaar v. Chr. leefde. Ook kunnen we de getallen tussen Adam en Abraham optellen met de geslachtsregisters van Gen. 4:17-5:31, 10:1-32 en Gen. 11:10-32. Samen met andere Bijbelse gegevens komen we dan uit op een schepping van 4000 v. Chr. (zie de kinderpagina). Voor mensen die van puzzelen houden een interessante rekenopgave.

Wel zitten er nog wat onzekerheden in de berekeningen, bijvoorbeeld of er mogelijk geslachten over zijn geslagen. Dan zou de leeftijd nog een aantal honderd of duizend jaar hoger kunnen zijn. Ook kom je bij het gebruik van de Griekse vertaling (Septuagint) op een schepping van ongeveer 5500 jaar voor Chr. Als je rekening houdt met al deze opties dan kom je op een maximale leeftijd van ongeveer 10.000 jaar. In de geslachtsregisters passen dus maximaal enkele duizenden jaren, geen miljoenen jaren.

4. Het Evangelie in het geding

Een hoge leeftijd van de aarde op zich is niet direct een ondermijning van het Evangelie. Maar de miljoenen jaren zoals de ´standaard´wetenschap ons dat voorhoudt is dat wel. Een oude aarde conform het evolutiemodel gaat onvermijdelijk samen met fossielen die miljoenen jaren ouder zijn dan de mens, en dus het bestaan van de dood vóór de mens en vóór de zondeval. Terwijl de Bijbel leert dat de dood is gekomen door de overtreding van Adam (Rom. 5:12-21). Paulus schrijft hierover ook aan de gemeente in Rome tegen de achtergrond van Gen. 3:17 waar hij de gemeente erop wil wijzen dat de hele schepping werd geraakt (Rom. 8:22): ‘Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.’ De dood hoort dus niet bij Gods oorspronkelijke schepping. In het Evangelie passen dus geen resten van organismen die miljoenen jaren voor de zondeval zijn ontstaan.

Conclusie

Hoewel de Bijbel dus nergens letterlijk de leeftijd van de aarde noemt, wijzen de Bijbelse gegevens richting een jonge aarde van zo’n 6.000 tot 10.000 jaar oud. Het is belangrijk om hieraan vast te houden, omdat het combineren van een oude wereld (naar het evolutiemodel) en de Bijbel veel theologische gevolgen heeft. Wie echter leer en leven toetst aan het Woord van God  en op basis daarvan handelt, mag leven in het licht en dat ook uitstralen in het dagelijks leven; dus ook in werk en wetenschap.

Aanbevolen artikelen over de Bijbel en de ouderdom van de aarde 

https://logos.nl/heeft-god-in-miljarden-jaren-geschapen/
www.logos.nl/8-argumenten-tegen-zesdaagse-schepping-weerlegd
Hoezo 6000 jaar?
https://logos.nl/wanneer-vond-de-schepping-plaats/
https://logos.nl/problemen-met-andere-theorieen-over-een-oude-aarde/
https://creation.com/how-long-were-the-days-of-genesis-1
https://answersingenesis.org/creationism/old-earth/problems-with-other-interpretations/
https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/it-all-adds/
Wetenschappelijke paper over “The biblical minimum and maximum age of the earth”
https://creation.com/biblical-chronogenealogies
https://www.icr.org/article/billions-millions-or-thousands-does-it-matter

Bijbelvast Extra

Zie www.logos.nl/bijbelvast-extra voor meer verdiepende boeken, video’s en artikelen. 

Bijbelvast
Bijbelvast Magazine september 2023Dit artikel ‘De Bijbel over de ouderdom van de aarde’ is eerder verschenen in nr. 10 van ons magazine Bijbelvast. Wil je hier meer over weten of je aanmelden voor een gratis abonnement? Bezoek www.logos.nl/bijbelvast.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!