Artikelen

Zondvloed

Home » 02. Creationisme » Zondvloed

Misschien heeft u de verhalen over een wereldwijde overstroming gehoord. Deze verhalen zijn overgeleverd in verschillende culturen, onafhankelijk van elkaar. Het meest gedetailleerde verhaal staat goed gedocumenteerd in de Bijbel (in het Bijbelboek Genesis in de hoofdstukken 6 t/m 9). Veel wetenschappers gaan er niet van uit dat er een dergelijke wereldwijde vloed heeft plaatsgevonden. Wat is nu waar?

Logos onderzoekt het Bijbelverhaal versus wat we weten vanuit de wetenschap. De recente archeologische en andere ontdekkingen blijken verrassend overeen te komen met het Bijbelverhaal.

 

Een paar besproken vragen:

Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan?

Geologie in Bijbelse context (video)

Geologie in Bijbelse context Over zout, Dode Zee, fossiele brandstoffen, ijskappen en C14 Op 24 april 2024 deelde ing. Stef Heerema in de CLC gemeente in Assen zijn inzichten over zout, de Dode Zee, fossiele brandstoffen, ijskappen en C14.
Vragen en antwoorden over de ijstijd

Vragen en antwoorden over de ijstijd

Verhalen over de ijstijd spreken tot de verbeelding. Ze roepen natuurlijk ook vragen op. Hoe ontstaat een ijstijd eigenlijk? Was er één of waren er meerdere ijstijden? Hoe lang duurden die en wat voor invloed had een ijstijd op het leven op aarde? Evolutionisten en creationisten hebben daar verschillende ideeën over. De Bijbelse zondvloed kan een goede verklaring geven voor het ontstaan van een enkele, relatief kort durende ijstijd.

Was de zondvloed wereldomvattend?

Was de zondvloed wereldomvattend?

Was de zondvloed wereldomvattend? Dit artikel is gebaseerd op het 10de hoofdstuk van het boek Hoe Bestaat Het! Het gaat in op vragen rondom de grote overstroming die wordt beschreven in het Bijbelboek Genesis (de 'zondvloed'). Vragen zoals: Was de zondvloed...

Vragen en antwoorden over de ijstijd

Vragen en antwoorden over de ijstijd

Verhalen over de ijstijd spreken tot de verbeelding. Ze roepen natuurlijk ook vragen op. Hoe ontstaat een ijstijd eigenlijk? Was er één of waren er meerdere ijstijden? Hoe lang duurden die en wat voor invloed had een ijstijd op het leven op aarde? Evolutionisten en creationisten hebben daar verschillende ideeën over. De Bijbelse zondvloed kan een goede verklaring geven voor het ontstaan van een enkele, relatief kort durende ijstijd.