Artikelen

Dinosauriërs

Home » 02. Creationisme » Dinosauriërs

Wel de meest in het oog springende dieren uit het verleden zijn dinosauriërs (of wel dinosaurussen). Zo zijn ze te zien in beroemde films als ‘Jurassic Park’.  En voor jongeren spelen dino’s sterk tot de verbeelding getuige het dino-speelgoed en dino-themaweken op school.

Op dit gebied spelen veel vragen? Hoe hebben dino’s echt in het wild geleefd? Hoe lang geleden hebben ze geleefd? Miljoenen jaren? En sinds wanneer zijn ze uitgestorven?

De informatie die in de media, op scholen en in musea wordt gedeeld is gebaseerd op de aannames die de moderne wetenschap doet. In het geval van dino’s heeft men het dan steeds over miljoenen jaren geleden. Dit roept een zeker ontzag op, maar dit is op basis van wetenschappelijke principes ook omstreden.

Uit onze wetenschappelijke bronnen en onderzoek blijkt dat dinosauriërs veel minder lang geleden hebben geleefd en zelfs tegelijkertijd met de mens. Dit doet meer recht aan hoe de Bijbel de schepping beschrijft en maakt het voor de beleving van jongeren juist nog interessanter. Reden te meer om meer van deze artikelen te lezen.

(God schiep alle dieren, dus ook de dinosauriërs. Veel mensen, en vooral kinderen, zijn gefascineerd door dinosauriërs. In veel boeken en video’s over dino’s wordt er gezegd dat dino’s lang geleden leefden. Tussen de 230 en 65 miljoen jaar geleden. En dat ze ook al heel lang geleden uitgestorven zijn. De mens zou pas ná de dinosauriërs zijn ontstaan. En dino’s zouden zich geëvolueerd hebben in vogels.

Er zijn goede redenen om te geloven dat dinosauriërs helemaal niet zo lang geleden leefden, en dat ze tegelijkertijd met de mens hebben geleefd. En waarschijnlijk waren er ook gewoon dino’s op de ark van Noach.)

Vragen en antwoorden over dinosauriërs en de Bijbel – Deel 2

Dinosauriër vondsten zijn eerder een probleem voor evolutionisten dan voor creationisten. Christenen hoeven niet over dino’s te zwijgen maar kunnen hun getuigenis gebruiken voor het onderbouwen van de Bijbelse boodschap van schepping, zondeval en zondvloed.

Vragen en antwoorden over dinosauriërs en de Bijbel – Deel 1

Dinosauriërs zijn een veelbesproken onderwerp waar veel mensen (waaronder christenen) vragen over hebben. Dat blijkt wel uit de vele artikelen die we over deze mysterieuze dieren hebben gepubliceerd. Een bespreking van dinosauriërs mag eigenlijk niet ontbreken in gedegen creationistische literatuur. In het boek Hoe Bestaat Het! wordt dan ook uitvoerig ingegaan op de vragen die er spelen rondom ‘de dino kwestie’. In dit artikel lopen we door het 19de hoofdstuk van dat boek en komen we erachter “hoe het nou zit” met die dino’s.

30 nieuwe minivideo´s over Bijbel, wetenschap en evolutie

30 nieuwe minivideo´s over Bijbel, wetenschap en evolutie

30 nieuwe minivideo´s over Bijbel, wetenschap en evolutie Genesis Apologetics heeft vorige week 30 nieuwe minivideo´s gepubliceerd over Bijbel, wetenschap en evolutie. Video's van minder dan 1 minuut in de setting van een gesprek tussen leerlingen en hun docent....

Vragen en antwoorden over dinosauriërs en de Bijbel – Deel 1

Vragen en antwoorden over dinosauriërs en de Bijbel – Deel 1

Dinosauriërs zijn een veelbesproken onderwerp waar veel mensen (waaronder christenen) vragen over hebben. Dat blijkt wel uit de vele artikelen die we over deze mysterieuze dieren hebben gepubliceerd. Een bespreking van dinosauriërs mag eigenlijk niet ontbreken in gedegen creationistische literatuur. In het boek Hoe Bestaat Het! wordt dan ook uitvoerig ingegaan op de vragen die er spelen rondom ‘de dino kwestie’. In dit artikel lopen we door het 19de hoofdstuk van dat boek en komen we erachter “hoe het nou zit” met die dino’s.